Country Scholarships

Country Scholarships

Bangor University
Bangor University

Bangor University

Bangor, Wales, UK

Đại học Bangor University là một trong những ngôi trường cổ kính và có bằng cấp uy tín nhất ở Anh Quốc. Được thành lập vào năm 1884, trường đã có những đóng góp to lớn cho nền giáo dục của quốc gia này. Với hơn 130 năm lịch sử đào tạo, trường đã đào tạo và nâng đỡ cho sinh viên quốc tế đạt được nhiều kết quả cũng như những thành tựu trong các lĩnh vực mà họ đã chọn.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Bangor University
Tên chương trình học bổng Country Scholarships
Cấp học Cử nhân , Thạc sĩ
Giá trị học bổng £1,000 - 5,000/năm

Điều kiện khác Học bổng xét tự động

Điều kiện chi tiết

  • Đối với học bổng từ £1,000 - 3,000: xét tự động
  • Đối với học bổng £5,000: xét dựa trên bảng điểm, GPA từ 8.5 trở lên

Học bổng khác của trường

Bangor University Cấp học Điều kiện Bangor University

GLOBAL WALES POSTGRADUATE SCHOLARSHIP SEPTEMBER 2023

Giá trị: £10,000

Chứng chỉ sau đại học

Deans Scholarship - UG

Giá trị: £5,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Vice Chancellor Scholarship

Giá trị: £10,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Professional Experience Scholarship

Giá trị: Lên đến £4,000

Thạc sĩ

ít nhất có 2 năm kinh nghiệm

Vice-Chancellor Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 70% trở lên

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of Bath Cấp học Điều kiện University of Bath

Deans Award for Academic Excellence Scholarship

Giá trị: £5,000

Cử nhân

University of Stirling Cấp học Điều kiện University of Stirling

INTO University of Stirling JV Progression Scholarships

Giá trị: Up to £4,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Imperial College London Cấp học Điều kiện Imperial College London

International Baccalaureate Excellence Scholarships

Giá trị: 3000 GPB/ per year

Trung học

University of East Anglia (UEA) Cấp học Điều kiện University of East Anglia (UEA)

International Development Scholarship

Giá trị: £17600

Cử nhân

City University of London Cấp học Điều kiện City University of London

City Star Scholarship

Giá trị: 25-30%

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng khác trên thế giới

TAFE NSW , Australia Cấp học Điều kiện TAFE NSW , Australia

MEMMES (Mining Electrical and Mining Mechanical Engineering Society) scholarship

Giá trị: up to $2,000

Chứng chỉ

HAN University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện HAN University of Applied Sciences, Netherlands

Orange Tulip Scholarship

Giá trị: €12.000

Cử nhân

Tiếng Anh IELTS từ 6.5, TOEFL iBT từ 90 hoặc chứng chỉ CAE/ CPE

Elmhurst University (Elmhurst College), USA Cấp học Điều kiện Elmhurst University (Elmhurst College), USA

Merit Scholarships

Giá trị: $ 8,000 - $ 17,000

Cử nhân

Drew University, USA Cấp học Điều kiện Drew University, USA

Baldwin Honors Scholarship

Giá trị: $2,500

Cử nhân

University of Sydney, Australia Cấp học Điều kiện University of Sydney, Australia

Entrance Scholarship

Giá trị: AU$ 2,500 – 5,000 – 7,500 – 10,000

Dự bị đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học