Partial scholarships

Partial scholarships

Stanstead College
Stanstead College

Stanstead College

Standstead, Quebec, Canada

Trường Trung học Stanstead College  cung cấp một môi trường học tập an toàn và vững chắc, nơi tạo cầu nối giữa các nền văn hóa và cộng đồng, một điếm dừng chân trên hành trình sẽ luôn cho bạn cảm giác mình đang ở nhà. Với cơ sở vật chất dành cho giảng dạy, đời sống sinh hoạt và các họat động thể thao có chất lượng, vô vàn những cơ hội dành cho học sinh, và trên hết là một bầu không khí gia đình ấm cúng, Stanstead sẽ giúp bạn khám phá và phát huy những gì tốt nhất, đồng thời dẫn dắt bạn đến với ngôi trường đại học phù hợp cũng như cuộc sống sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Stanstead College
Tên chương trình học bổng Partial scholarships
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 25% - 50% học phí

Điều kiện tóm tắt
GPA 8.5 trở lên
Điều kiện khác Trong thời gian học duy trì GPA trên 6.5

Học bổng khác của trường

Stanstead College Cấp học Điều kiện Stanstead College

Full entrance scholarship

Giá trị: 100% học phí

Trung học

GPA 8.5 trở lên

Trong thời gian học duy trì GPA trên 6.5

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Algoma University Cấp học Điều kiện Algoma University

The Award of Excellence

Giá trị: 500 CAD

Cử nhân

GPA 6.0 - Tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên

Được nhận Offer khóa full-time

The Chancellor’s Award

Giá trị: 5000 CAD

Cử nhân

GPA 9.0 - Tiếng Anh IELTS 7.0

Được nhận Offer khóa full-time

University of Canada West Cấp học Điều kiện University of Canada West

UCW - MBA Excellence Scholarship for Continuing Students

Giá trị: $ 2,000

Thạc sĩ

GPA 3,60

Sinh viên trong nước và quốc tế hiện tại trong chương trình MBA; Sinh viên đã nhân học bổng đầu vào đủ điều kiện.

UCW - International Student Leaders Award

Giá trị: 12,000 CAD

Cử nhân

Có mẫu đơn xin hoc bổng và hoàn thành giải thưởng; Tuyên bố cá nhân

University of Lethbridge Cấp học Điều kiện University of Lethbridge

Học bổng Board of Governors’ Admission Scholarship

Giá trị: 1.000 CAD

Cử nhân

GPA 8.0

Học bổng khác trên thế giới

Aberystwyth University, UK Cấp học Điều kiện Aberystwyth University, UK

Entrance Examinations & Merit Awards 2021 Entry - Faculty Scholarship

Giá trị: 2000 GBP

Cử nhân

University of Bath, UK Cấp học Điều kiện University of Bath, UK

About the Deans Award for Academic Excellence Scholarship

Giá trị: £5,000

Chứng chỉ sau đại học

The University of Hull, UK Cấp học Điều kiện The University of Hull, UK

George W Gray International Scholarship

Giá trị: £9,000

Cử nhân

Keele University, UK Cấp học Điều kiện Keele University, UK

Full time MBA Scholarship

Giá trị: £3,000 - £5,000

Chứng chỉ sau đại học

University of Lincoln, UK Cấp học Điều kiện University of Lincoln, UK

Centre of Excellence Scholarship

Giá trị: 2.000 Bảng

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học