Học bổng chương trình thể thao

Học bổng chương trình thể thao

St Andrews School
St Andrews School

St Andrews School

Dover (DE), Delaware, USA

Được thành lập vào năm 1929 với cam kết hỗ trợ tài chính chưa từng có, St. Andrew’s School là một trường nội trú, tập thể giáo dục, nằm trên diện tích 2200 mẫu Anh ở Middletown, Delaware. Nhận tất cả học sinh có đủ khả năng từ lớp 9 -12. St. Andrew's cực kỳ độc đáo, ở chỗ nó là một trường nội trú 100% là nội trú và 95% giảng viên cũng sống trong khuôn viên trường hoặc trong ký túc xá.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng St Andrews School
Tên chương trình học bổng Học bổng chương trình thể thao
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng up to 60% tuition fee

Điều kiện tóm tắt
GPA 3.0
Điều kiện khác Giỏi và yêu thích thể thao + Điểm thi Toefl, Eltis, Ielts + Bảng điểm + Clip thể hiện việc tham gia, yêu thích thể thao cho trường.

Thông tin chi tiết

Chi phí sau học bổng Fall 2023-2024: Học phí trước khi có học bổng ~ 70,000 USD 

Và học phí sau khi nhận học bổng được giảm như dưới đây: 

• Boarding application fee: $600

• Tuition and boarding fee $29,000

• Insurance: $1,100 ~ $1,700 (depends on the school)

 

Thông tin chi tiết tại website: https://duhocnamphong.vn/thong-tin-ve-hoc-bong-chuong-trinh-the-thao-tai-truong-noi-tru-danh-tieng-o-my-n1466.html

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

University of Massachusetts Lowell Cấp học Điều kiện University of Massachusetts Lowell

Out-of-State & International Scholarships

Giá trị: $ 10,000 - $20,000

Cử nhân

GPA 3.0-3.2

Illinois State University Cấp học Điều kiện Illinois State University

Graduate International Admission Scholarship

Giá trị: up to $10,000

Thạc sĩ

GPA 3.5

American University Cấp học Điều kiện American University

Academic +Talent Program

Giá trị: $15,000

Cử nhân

Montverde Academy Cấp học Điều kiện Montverde Academy

Học bổng đầu vào

Giá trị: 8.918USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Texas Wesleyan University Cấp học Điều kiện Texas Wesleyan University

Regularly admitted international students scholarship

Giá trị: 16,000 USD

Cử nhân

Tiếng Anh IELTS 5.0/ TOEFL 68

No SAT/ACT

Học bổng khác trên thế giới

Brock University, Canada Cấp học Điều kiện Brock University, Canada

Học bổng đầu vào (Entrance Scholarship)

Giá trị: $5,000-$20,000 CAD

Cử nhân

GPA 8.0 trở lên

University of Westminster, UK Cấp học Điều kiện University of Westminster, UK

University of Westminster GREAT Scholarships

Giá trị: £10,000

Chứng chỉ sau đại học

University of Plymouth, UK Cấp học Điều kiện University of Plymouth, UK

School of Psychology – International Undergraduate Gold Scholarship

Giá trị: £4000

Cử nhân

d’Overbroeck’s College, UK Cấp học Điều kiện d’Overbroeck’s College, UK

Tennis Academy Scholarship

Giá trị: 10-25% tution fee

Trung học

Queen's University Belfast, UK Cấp học Điều kiện Queen's University Belfast, UK

Vice-Chancellor’s International Attainment

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ