Học bổng chương trình thể thao

Học bổng chương trình thể thao

St Andrews School
St Andrews School

St Andrews School

Dover (DE), Delaware, USA

Được thành lập vào năm 1929 với cam kết hỗ trợ tài chính chưa từng có, St. Andrew’s School là một trường nội trú, tập thể giáo dục, nằm trên diện tích 2200 mẫu Anh ở Middletown, Delaware. Nhận tất cả học sinh có đủ khả năng từ lớp 9 -12. St. Andrew's cực kỳ độc đáo, ở chỗ nó là một trường nội trú 100% là nội trú và 95% giảng viên cũng sống trong khuôn viên trường hoặc trong ký túc xá.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng St Andrews School
Tên chương trình học bổng Học bổng chương trình thể thao
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng up to 60% tuition fee

Điều kiện tóm tắt
GPA 3.0
Điều kiện khác Giỏi và yêu thích thể thao + Điểm thi Toefl, Eltis, Ielts + Bảng điểm + Clip thể hiện việc tham gia, yêu thích thể thao cho trường.

Thông tin chi tiết

Chi phí sau học bổng Fall 2023-2024: Học phí trước khi có học bổng ~ 70,000 USD 

Và học phí sau khi nhận học bổng được giảm như dưới đây: 

• Boarding application fee: $600

• Tuition and boarding fee $29,000

• Insurance: $1,100 ~ $1,700 (depends on the school)

 

Thông tin chi tiết tại website: https://duhocnamphong.vn/thong-tin-ve-hoc-bong-chuong-trinh-the-thao-tai-truong-noi-tru-danh-tieng-o-my-n1466.html

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Baylor University Cấp học Điều kiện Baylor University

International Year(2 Semesters)

Giá trị: $3,000 - $10,000

Đại học quốc tế năm 1

Elmhurst University (Elmhurst College) Cấp học Điều kiện Elmhurst University (Elmhurst College)

International Discovery Award

Giá trị: $ 1,000 - $ 5,000

Cử nhân

GPA 5.0 trở lên

University of Massachusetts Boston Cấp học Điều kiện University of Massachusetts Boston

Dean’s Scholarship

Giá trị: $10,000 - $14,000

Cử nhân

GPA 3.4+

SAT: 1170/ SAT: 24

University of Nebraska - Lincoln Cấp học Điều kiện University of Nebraska - Lincoln

Merit-based scholarship

Giá trị: $2000 - $15000

Cử nhân

Drew University Cấp học Điều kiện Drew University

Baldwin Honors Scholarship

Giá trị: $2,500

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

d’Overbroeck’s College, UK Cấp học Điều kiện d’Overbroeck’s College, UK

Sixth Form Scholarship

Giá trị: 25% tuition fee

Trung học

Newcastle University London, UK Cấp học Điều kiện Newcastle University London, UK

Vice-Chancellor’s International Scholarships

Giá trị: £4,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng xét tự động

Pickering College, Canada Cấp học Điều kiện Pickering College, Canada

GLOBAL LEADERSHIP PROGRAM SCHOLARSHIP

Giá trị: Lên đến CAD 100,000

Trung học

GPA 8.5 trở lên

TAFE NSW , Australia Cấp học Điều kiện TAFE NSW , Australia

DESTINATION AUSTRALIA SCHOLARSHIP

Giá trị: AUD$15.000

Chứng chỉ , Cao đẳng

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Technology Sydney UTS, Australia Cấp học Điều kiện University of Technology Sydney UTS, Australia

Engineering and IT Postgraduate Academic Excellence Scholarship

Giá trị: 25% all tuition fee

Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng