Học bổng đầu vào dành cho học sinh chương trình Foundation và Diploma

Taylors College Perth
Taylors College Perth

Taylors College Perth

Perth, Western Australia, Australia

Trường Taylor College Perth được đặt trong campus của trường Đại học Western University, Đại học thuộc Group 8 Úc. Taylor College Perth cung cấp các khóa học Pathway gồm các khóa tiếng Anh AEP, các khóa Pathway như UWA Foundation Program, Diploma of Commerce, Diplopma of Science giúp học sinh có lô trình vào được các Đại học Úc, nhất là những trường Đại học top đầu. Taylor College Perth nhận học sinh từ hết lớp 11

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Taylors College Perth
Cấp học Cao đẳng , Dự bị đại học
Giá trị học bổng 10,000

Số lượng Limited

Chuyên ngành

Học bổng dành cho học sinh Việt Nam khi apply vào chương trình dự bị hoặc Diploma của Taylor College Perth.

Cơ hội nhận các mức học bổng 2,500 AUD, 5,000 AUD, 7,500 AUD, 10,000 AUD

Hạn nộp Sớm nhất có thể
Điều kiện khác Phỏng vấn với đại diện tuyển sinh

Điều kiện chi tiết

1.Scholarship amount: 2,500AUD; 5,000AUD; 7,500AUD and 10,000AUD

2.Scholarship assessment: Based on academic result, scholarship interview and scholarship availability at the stage of the application. 

Thông tin chi tiết

1.Scholarship amount: 2,500AUD; 5,000AUD; 7,500AUD and 10,000AUD

2.Scholarship assessment: Based on academic result, scholarship interview and scholarship availability at the stage of the application. 

3. Offer 10/2020

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS) Cấp học Điều kiện Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS)

Vingroup scholarships

Giá trị:

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

Torrens University Australia Cấp học Điều kiện Torrens University Australia

Laureate Australia Design Merit 20% Scholarship

Giá trị: 20%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Australian National University ANU Cấp học Điều kiện Australian National University ANU

Global Diversity Scholarship

Giá trị: $25.000

Cao đẳng , Dự bị đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Monash University Cấp học Điều kiện Monash University

Engineering Masters Pathway Scholarship

Giá trị: $32.000/ 4 years

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA ATAR 95.00 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

The University of New South Wales - UNSW Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW

UNSW International Scholarships Application

Giá trị: $5,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Học bổng khác trên thế giới

Saint Louis University (SLU), USA Cấp học Điều kiện Saint Louis University (SLU), USA

Martin Luther King Jr. Scholarship

Giá trị: $13,000 per year minimum when combined with merit

Cử nhân

GPA 3.25+

1130+ SAT / 23+ ACT / Separate application

International Year One Scholarship

Giá trị: $4,000 - $10,000 average

Đại học quốc tế năm 1

Indiana Tech, USA Cấp học Điều kiện Indiana Tech, USA

Indiana Tech Presidential Scholarship

Giá trị: 100% học phí

Cử nhân

GPA 3.5

University of Manitoba, Canada Cấp học Điều kiện University of Manitoba, Canada

Học bổng Đầu Vào

Giá trị: $3,000

Cử nhân

GPA 9.5

Aston University, UK Cấp học Điều kiện Aston University, UK

Global Excellence Scholarship

Giá trị: £ 5.000

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.5

Mọi chuyên ngành trừ Bachelor in Medicine và MBA