Học bổng đầu vào dành cho học sinh chương trình Foundation và Diploma

Taylors College Perth
Taylors College Perth

Taylors College Perth

Perth, Western Australia, Australia

Trường Taylor College Perth được đặt trong campus của trường Đại học Western University, Đại học thuộc Group 8 Úc. Taylor College Perth cung cấp các khóa học Pathway gồm các khóa tiếng Anh AEP, các khóa Pathway như UWA Foundation Program, Diploma of Commerce, Diplopma of Science giúp học sinh có lô trình vào được các Đại học Úc, nhất là những trường Đại học top đầu. Taylor College Perth nhận học sinh từ hết lớp 11

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Taylors College Perth
Cấp học Cao đẳng , Dự bị đại học
Giá trị học bổng 10,000

Số lượng Limited

Chuyên ngành

Học bổng dành cho học sinh Việt Nam khi apply vào chương trình dự bị hoặc Diploma của Taylor College Perth.

Cơ hội nhận các mức học bổng 2,500 AUD, 5,000 AUD, 7,500 AUD, 10,000 AUD

Hạn nộp Sớm nhất có thể
Điều kiện khác Phỏng vấn với đại diện tuyển sinh

Điều kiện chi tiết

1.Scholarship amount: 2,500AUD; 5,000AUD; 7,500AUD and 10,000AUD

2.Scholarship assessment: Based on academic result, scholarship interview and scholarship availability at the stage of the application. 

Thông tin chi tiết

1.Scholarship amount: 2,500AUD; 5,000AUD; 7,500AUD and 10,000AUD

2.Scholarship assessment: Based on academic result, scholarship interview and scholarship availability at the stage of the application. 

3. Offer 10/2020

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

Australian National University ANU Cấp học Điều kiện Australian National University ANU

ANU College of Business & Economics International Undergraduate Scholarship

Giá trị: 100% học phí

Cử nhân

GPA 8.0 trở - Tiếng Anh 6.5 trở lên

University of Melbourne Cấp học Điều kiện University of Melbourne

Melbourne School of Engineering Scholarship

Giá trị: $5,000 - $20,000

Thạc sĩ

University of Tasmania Cấp học Điều kiện University of Tasmania

Tasmanian International Scholarship

Giá trị: 25% Học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Queensland University of Technology (QUT) Cấp học Điều kiện Queensland University of Technology (QUT)

Creative Industries International Scholarship

Giá trị: 25%

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA < 8.5 tất cả các môn và trung bình môn - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Technology Sydney Cấp học Điều kiện University of Technology Sydney

Engineering (Management) Masters Scholarship for Outstanding International Students

Giá trị: 5.000 AUD

Thạc sĩ

GPA 75% - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Học bổng khác trên thế giới

University of York, UK Cấp học Điều kiện University of York, UK

Academic Excellence scholarships

Giá trị: £2,500 - £15,000

Cử nhân , Thạc sĩ

University of Huddersfield, UK Cấp học Điều kiện University of Huddersfield, UK

Vietnam Academic Excellence Scholarships

Giá trị: Up to 4000

Cử nhân

Trinity Byrnes Collegiate School, USA Cấp học Điều kiện Trinity Byrnes Collegiate School, USA

Học bổng Mùa Thu 2020 trường Trinity Byrnes Collegiate School

Giá trị: 9.500 USD

Trung học

Whittier Christian School, USA Cấp học Điều kiện Whittier Christian School, USA

Học bổng đầu vào

Giá trị: 4.000USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Aviation Institute of Maintenance, USA Cấp học Điều kiện Aviation Institute of Maintenance, USA

International Student Scholarship - AIM

Giá trị: $2,500

Cử nhân