The Global Pathways Westchester progression scholarship

The Global Pathways Westchester progression scholarship

Pace University
Pace University

Pace University

New York City, New York, USA

Pace University được xếp hạng là trường đại học tư đứng đầu trong cả nước về khả năng thúc đẩy kinh tế đi lên bởi Harvard University’s Opportunity Insights, Pace University cung cấp một nền giáo dục chuyển đổi cho sinh viên đa dạng của họ về học vấn, chuyên nghiệp và kinh tế xã hội.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Pace University
Tên chương trình học bổng The Global Pathways Westchester progression scholarship
Cấp học Dự bị thạc sĩ , Đại học quốc tế năm 1
Giá trị học bổng $3,500–$7,000

chỉ áp dụng cho Westchester Campus dành cho sinh viên hoàn thành khóa dự bị Global Pathways trước khi vào chương trình Bachelor và Master của Pace University ở campus Weschester.

Học bổng khác của trường

Pace University Cấp học Điều kiện Pace University

Master program scholarship

Giá trị: $1,500–$6,000

Thạc sĩ

GPA 3.3

scholarship for transfer student

Giá trị: up to 20,000 USD

Cử nhân

Undergraduate Direct Entry scholarship

Giá trị: up to 29,500 USD

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

University of Hartford Cấp học Điều kiện University of Hartford

Master s International Year(2 and 3 semesters)

Giá trị: Up to $8,000

Dự bị thạc sĩ

GPA 2.5 - Tiếng Anh 5.5

Interview

George Mason University Cấp học Điều kiện George Mason University

Progression Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

GPA 3.5-4.0 hoặc 3.0-3,49

Washington State University Cấp học Điều kiện Washington State University

International Academic Award

Giá trị: Up to 4.000 USD

Dự bị đại học , Cử nhân , Thạc sĩ

Rollins College Cấp học Điều kiện Rollins College

Centennial Scholarships

Giá trị: $ 5,000 - $ 20,000

Cử nhân

GPA >3.1

Elmhurst University (Elmhurst College) Cấp học Điều kiện Elmhurst University (Elmhurst College)

International Graduate Scholarship

Giá trị: $ 5,000

Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

Adcote School, UK Cấp học Điều kiện Adcote School, UK

Adcote School

Giá trị: 50%

Trung học

University of Roehampton, UK Cấp học Điều kiện University of Roehampton, UK

Master Scholarships

Giá trị: Up to £5,400

Thạc sĩ

Sinh viên xuất sắc

University of Tasmania, Australia Cấp học Điều kiện University of Tasmania, Australia

Women in Seafaring Scholarship

Giá trị: 100%

Cử nhân

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands

Hanze Minerva Scholarship

Giá trị: 2500 euros

Cử nhân

Charles Sturt University (CSU), Australia Cấp học Điều kiện Charles Sturt University (CSU), Australia

CSU Study Centres undergraduate and postgraduate schoalrship

Giá trị: $2,000 - $4,000

Thạc sĩ

Phỏng vấn