ASEAN Exellence Scholarship (UG and PG)

ASEAN Exellence Scholarship

The University of Newcastle Úc (UoN)

Đại học University of Newcastle (UoN) là một trường đại học công lập của Úc được thành lập vào năm 1965, thu hút đông đảo sinh viên quốc tế. Trường nằm trong danh sách 10 trường đại học đứng đầu của Úc có tỷ lệ tiến sĩ cao nhất, là đơn vị duy nhất hợp tác với công nghiệp Quốc phòng. Đại học Newcastle có mối quan hệ chặt chẽ với chính phủ, sở hữu viện nghiên cứu Hunter Medical Research Institute (HMRI) là lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng nhất ở Úc có đóng góp tích cực cho mạng an ninh toàn cầu. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng The University of Newcastle Úc (UoN)
Tên chương trình học bổng ASEAN Exellence Scholarship
Loại học bổng Học bổng hàng năm
Cấp học Cử nhân , Thạc sĩ
Giá trị học bổng Up to AU$ 50,000 (AU$10,000/năm)

Số lượng 50

Chuyên ngành

Không bao gồm các khoa:

 • Bachelor of Medical Radiation Science (Honours) (Diagnostic Radiography)
 • Bachelor of Medical Radiation Science (Honours) (Nuclear Medicine)
 • Bachelor of Medical Radiation Science (Honours) (Radiation Therapy)
 • Bachelor of Medical Science and Doctor of Medicine
 • Bachelor of Nutrition and Dietetics (Honours)
 • Bachelor of Occupational Therapy (Honours)
 • Bachelor of Oral Health Therapy
 • Bachelor of Pharmacy (Honours)
 • Bachelor of Physiotherapy (Honours)
 • Bachelor of Podiatry

Điều kiện chi tiết

Học bổng Merit-based. Dựa trên thành tích học tập cũng như các hoạt động ngoại khoá.

Không cần make application

Chỉ dành cho các nước thuộc khối ASEAN

Học bổng sẽ là 10,000/ year x số năm học (3  - 4 năm)

Áp dụng cho cả UG và PG

 • Hold a passport from one of the eligible "ASEAN" countries: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, The Philippines, Vietnam.
 • Be commencing study in an eligible undergraduate or postgraduate coursework degree program at the University (excluding ELICOS, Enabling, Non-Award, Higher Degrees by Research programs and programs delivered at offshore campuses).
 • Be an International full-fee paying student.
 • Be commencing in an eligible program at an Australian or Online campus as indicated in your Letter of Offer.
 • Not be the beneficiary of a separate University scholarship unless prior approval for special dispensation has been obtained from the university.
 • Meet all of the financial obligations of a full-fee paying international student, including the full tuition fee and other expenses for the purpose of obtaining your student visa, and in the event that eligibility for the scholarship is not maintained.
 • Not be enrolling in an excluded quota program (see selection details).

Học bổng khác của trường

The University of Newcastle Úc (UoN) Cấp học Điều kiện The University of Newcastle Úc (UoN)

The International Excellence Scholarship (Management, Accounting and Finance)

Giá trị: Upto AU$ 30,000 (AU$15,000/năm)

The International Excellence Scholarship (Information Technology and Computer Science)

Giá trị: Upto AU$60,000 (AU$15,000/năm)

College of International Newcastle Scholarship

Giá trị: Upto AU$17,575

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

University of Melbourne Cấp học Điều kiện University of Melbourne

Graduate Research Scholarships

Giá trị: Lên đến $110,000

Thạc sĩ

Western Sydney University - Sydney Campus Cấp học Điều kiện Western Sydney University - Sydney Campus

Western Sydney International Scholarships – Postgraduate

Giá trị: $5.000 - $7.000

Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Postgraduate International Scholarship

Giá trị: Up to $15,000

Chứng chỉ sau đại học

Eynesbury College Cấp học Điều kiện Eynesbury College

Eynesbury Merit Scholarships (EMS)

Giá trị: up to 50% Học phí

Trung học

Queensland University of Technology (QUT) Cấp học Điều kiện Queensland University of Technology (QUT)

Faculty of Education International Merit Scholarship

Giá trị: 25%

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA <8.5 tất cả các môn học và trung bình môn - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Học bổng khác trên thế giới

University of Leeds, UK Cấp học Điều kiện University of Leeds, UK

Leeds University Business School Accounting and Finance Department Scholarship 2023/24

Giá trị: 100%

Chứng chỉ sau đại học

University of Wolverhampton, UK Cấp học Điều kiện University of Wolverhampton, UK

Academic Scholarship

Giá trị: £2,000

Cử nhân

Selkirk College, Canada Cấp học Điều kiện Selkirk College, Canada

Entrance Scholarship

Giá trị: 1.000

Cao đẳng , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 8.0 - Tiếng Anh Không xét

Western Washington University, USA Cấp học Điều kiện Western Washington University, USA

Graduate Direct Admission

Giá trị: $2,500 - $3,500

Thạc sĩ

Temple University, USA Cấp học Điều kiện Temple University, USA

Broad Street Finish Line Scholarship

Giá trị: $ 500 - $ 5.000

Cao đẳng , Đại học quốc tế năm 1 , Cử nhân