Western Internaitonal scholarship

Western Internaitonal scholarship

Western University
Western University

Western University

London CA, Ontario, Canada

Được thành lập vào năm 1878, Đại học Western là ngôi trường thu hút những sinh viên có thế giới quan rộng lớn với nguyện vọng theo học, dấn thân và lãnh đạo các cộng đồng quốc tế. Western sở hữu một di sản đáng tự hào của 24 Học giả Rhodes. Bên cạnh đó, trong hơn 7 năm qua, Western đã có 13 Người Chiến thắng Toàn cầu (Global Winners) và hơn 150 sinhviên được đánh giá cao tại Giải thưởng Đại học Toàn cầu (Global Undergraduate Awards). Vốn là thành viên của nhóm U15, bao gồm các trường đại học nghiên cứu chuyên sâu nổi bật của Canada, Western được xếp trong số các cơ sở đào tạo có tốc độ phát triển nhanh nhất Canada về nghiên cứu khoa học.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Western University
Tên chương trình học bổng Western Internaitonal scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $25,000

Số lượng 10

Điều kiện tóm tắt
GPA 90% trở lên

Thông tin chi tiết

Học bổng $25,000 CAD trong đó:

  • $10,000 cho năm đầu tiên
  • $5,000 cho các năm tiếp theo

Học bổng khác của trường

Western University Cấp học Điều kiện Western University

International Presidents Entrance Scholarship

Giá trị: $50,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Brock University Cấp học Điều kiện Brock University

Học bổng đầu vào (Entrance Scholarship)

Giá trị: $5,000-$20,000 CAD

Cử nhân

GPA 8.0 trở lên

University of Lethbridge Cấp học Điều kiện University of Lethbridge

Học bổng Board of Governors’ Admission Scholarship

Giá trị: 1.000 CAD

Cử nhân

GPA 8.0

Durham College Cấp học Điều kiện Durham College

Entrance Award for Honours Bachelor of Health Care Technology Management

Giá trị: 2.500 CAD

Cử nhân

Kingsway Academy Cấp học Điều kiện Kingsway Academy

Học bổng đầu vào

Giá trị: $2,000-$5,000 CAD

Trung học

MacEwan University Cấp học Điều kiện MacEwan University

Entrance Scholarship

Giá trị: $12,000

Cử nhân

GPA 95+

Học bổng khác trên thế giới

Cardiff Metropolitan University, UK Cấp học Điều kiện Cardiff Metropolitan University, UK

Undergraduate Scholarship

Giá trị: £1,200 ​

Cử nhân

Rotterdam University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Rotterdam University of Applied Sciences, Netherlands

Orange Knowledge Programme (OKP)

Giá trị: 100% học phí, visa, tiền đi lại và bảo hiểm

Thạc sĩ

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

ANU Enterprise Chemistry Scholarships

Giá trị: 1.200 USD/ kỳ học

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

University of Tasmania, Australia Cấp học Điều kiện University of Tasmania, Australia

International Women in Maritime Engineering Scholarship

Giá trị: 75% - 100% Undergraduate for Frist year

Cử nhân , Thạc sĩ

University of Exeter, UK Cấp học Điều kiện University of Exeter, UK

INTO Exeter Foundation Progression Scholarships - 2020/21

Giá trị: 7,500

Dự bị đại học

GPA Điểm tổng kết chương trình Foundation 75% (tương đương với A*AA) - Tiếng Anh Điểm tổng kết tiếng Anh 65%

Lựa chọn Exeter là Firm choice trong hồ sơ UCAS