International Student Merit Stipend

International Student Merit Stipend

James Cook University
James Cook University

James Cook University

Townsville, Queensland, Australia

Một ngôi trường danh tiếng trên thế giới top 2% Đại học tốt nhất thế giới nhưng lại có một vị trí địa lý và thiên nhiên đặc biệt nhằm cung cấp cho sinh viên một môi trường học tập độc đáo mà không có bất kỳ trường đại học nào trên thế giới có được. Đó chính là Đại học James Cook. Để là một người chèo lái dẫn dắt sinh viên tới những thành công trong sự nghiệp tương lai, tại đây các giảng viên cung cấp các chương trình giảng dạy và học tập có chất lượng cao trong một môi trường nghiên cứu phong phú và đa dạng trong chuyên môn. Hơn thế nữa, Đại học James Cook theo đuổi một tính chất cộng đồng đa dạng khi lập ra các dự án làm việc cùng sinh viên để phát triển lợi ích cho cộng đồng và các khu dân cư lân cận.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng James Cook University
Tên chương trình học bổng International Student Merit Stipend
Cấp học Cử nhân , Thạc sĩ
Giá trị học bổng $700

Điều kiện chi tiết

  • Sinh viên từ từ châu Á, châu Phi, Papua New Guinea và Trung Đông.
  • GPA cao

Học bổng khác của trường

James Cook University Cấp học Điều kiện James Cook University

Entrance Scholarship

Giá trị: $2500AUD

Cao đẳng , Dự bị đại học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

Edith Cowan University Cấp học Điều kiện Edith Cowan University

2020 ECC Pathway Scholarship

Giá trị: 20% all tuition fee

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Charles Sturt University (CSU) Cấp học Điều kiện Charles Sturt University (CSU)

Undergraduate & Postgraduate Scholarship

Giá trị: AU$ 2,000 – 4,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Torrens University Australia Cấp học Điều kiện Torrens University Australia

Design Merit 20% Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

Laureate Australia Business Merit Scholarship

Giá trị: 25%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Eynesbury College Cấp học Điều kiện Eynesbury College

Eynesbury scholarship

Giá trị: 30% học phí

Trung học , Dự bị đại học

GPA 8.0

Học bổng khác trên thế giới

NHL Stenden University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện NHL Stenden University of Applied Sciences, Netherlands

Holland Scholarship

Giá trị: 5000 euros

Đại học quốc tế năm 1

CATS College London, UK Cấp học Điều kiện CATS College London, UK

Entrance Scholarship

Giá trị: 20%-40% học phí

Trung học

Laurentian University, Canada Cấp học Điều kiện Laurentian University, Canada

Entrance Scholarship

Giá trị: $10,000/năm

Cử nhân

GPA 80 -89.99

Swansea University, UK Cấp học Điều kiện Swansea University, UK

Postgraduate International Excellence Scholarship (South Asia)

Giá trị: Up to £4,000

Chứng chỉ sau đại học

Brunel University London, UK Cấp học Điều kiện Brunel University London, UK

International Excellence Scholarship 2019/20

Giá trị: £6,000

Thạc sĩ