International Student Merit Stipend

International Student Merit Stipend

James Cook University
James Cook University

James Cook University

Townsville, Queensland, Australia

Một ngôi trường danh tiếng trên thế giới top 2% Đại học tốt nhất thế giới nhưng lại có một vị trí địa lý và thiên nhiên đặc biệt nhằm cung cấp cho sinh viên một môi trường học tập độc đáo mà không có bất kỳ trường đại học nào trên thế giới có được. Đó chính là Đại học James Cook. Để là một người chèo lái dẫn dắt sinh viên tới những thành công trong sự nghiệp tương lai, tại đây các giảng viên cung cấp các chương trình giảng dạy và học tập có chất lượng cao trong một môi trường nghiên cứu phong phú và đa dạng trong chuyên môn. Hơn thế nữa, Đại học James Cook theo đuổi một tính chất cộng đồng đa dạng khi lập ra các dự án làm việc cùng sinh viên để phát triển lợi ích cho cộng đồng và các khu dân cư lân cận.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng James Cook University
Tên chương trình học bổng International Student Merit Stipend
Cấp học Cử nhân , Thạc sĩ
Giá trị học bổng $700

Điều kiện chi tiết

  • Sinh viên từ từ châu Á, châu Phi, Papua New Guinea và Trung Đông.
  • GPA cao

Học bổng khác của trường

James Cook University Cấp học Điều kiện James Cook University

Entrance Scholarship

Giá trị: $2500AUD

Cao đẳng , Dự bị đại học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

University of Wollongong Cấp học Điều kiện University of Wollongong

Postgraduate Academic Excellence Scholarship

Giá trị: 30%

Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu của học bổng

The University of New South Wales - UNSW Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW

UNSW Global Academic Award

Giá trị: 5,000 - 10,000 AUD for one time

Cử nhân

Charles Sturt University (CSU) Cấp học Điều kiện Charles Sturt University (CSU)

CSU Study Centres undergraduate and postgraduate schoalrship

Giá trị: $2,000 - $4,000

Thạc sĩ

Phỏng vấn

Sở Giáo dục Tasmania Cấp học Điều kiện Sở Giáo dục Tasmania

Học bổng 25% học phí Trung học công lập Tasmania

Giá trị: 25%

Trung học

University of Tasmania Cấp học Điều kiện University of Tasmania

English Language Package

Giá trị: Học bổng 20 tuần tiếng Anh

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

London South Bank University, UK Cấp học Điều kiện London South Bank University, UK

International Scholarships

Giá trị: £1,570

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Bournemouth University, UK Cấp học Điều kiện Bournemouth University, UK

UG Progression Bursary

Giá trị: £3,000

Cử nhân

, UK Cấp học Điều kiện , UK

Academic Excellent Scholarship

Giá trị: 500 GBP

Cử nhân

Edge Hill University, UK Cấp học Điều kiện Edge Hill University, UK

International foundation scholarship

Giá trị: £3,000

Dự bị đại học

Washington State University, USA Cấp học Điều kiện Washington State University, USA

International Merit Awards

Giá trị: 2.000 USD

Dự bị đại học

GPA 3.6+

Đóng góp cho cộng đồng hoặc bất kỳ thành tích nổi bật khác.