International UG/PG Scholarships

International UG/PG Scholarships

Manchester Metropolitan University

Trường đại học Manchester Metropolitan University có lịch sử hơn 150 năm phát triển, là sự kết hợp giữa truyền thống cả hiện đại tạo nên nét riêng biệt cho Manchester Metropolitan University. Năm 1992, trường được trao chứng nhận là trường đại học và trở thành 1 phần của trường đại học có khuôn viên lớn nhất tại Anh và là 1 trong những trung tâm giáo dục lớn nhất tại Châu Âu.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Manchester Metropolitan University
Tên chương trình học bổng International UG/PG Scholarships
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng £2,000-3,000

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Keele University Cấp học Điều kiện Keele University

UNDERGRADUATE GLOBAL SCHOLARSHIP

Giá trị: £5,000

Cử nhân

University of Glasgow Cấp học Điều kiện University of Glasgow

University international leadership scholarship

Giá trị: £10,000

Thạc sĩ

Glasgow Caledonian University Cấp học Điều kiện Glasgow Caledonian University

Postgraduate Ambassador Studentship

Giá trị: Lên đến £15,000

Thạc sĩ

Nottingham Trent University Cấp học Điều kiện Nottingham Trent University

Postgraduate Masters Scholarships

Giá trị: 25% hoặc 50% học phí

Thạc sĩ

Sinh viên đăng ký học chương trình Master kỳ tháng 1/2020

Sheffield Hallam University Cấp học Điều kiện Sheffield Hallam University

Vice Chancellor’s Award for South East Asia

Giá trị: £3,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

Rotterdam University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Rotterdam University of Applied Sciences, Netherlands

Orange Knowledge Programme (OKP)

Giá trị: 100% học phí, visa, tiền đi lại và bảo hiểm

Thạc sĩ

Dean College, USA Cấp học Điều kiện Dean College, USA

Merit Scholarships

Giá trị: $5,000 - $15,000

Cao đẳng , Cử nhân

University of Sydney, Australia Cấp học Điều kiện University of Sydney, Australia

Progression Scholarship

Giá trị: 5.000; 10.000; 20.000; 40.000

Cử nhân

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Wollongong, Australia Cấp học Điều kiện University of Wollongong, Australia

Foundation scholarship

Giá trị: 25% - 50% học phí

Dự bị đại học

GPA 7.5

Lớp 11

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Monash International Merit Scholarship

Giá trị: $10,000/year

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Tối thiểu 8.5 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học