International Women in Business Scholarships

International Women in Business Scholarships

Queen Mary University
Queen Mary University

Queen Mary University

London, England, UK

Đại học Queen Mary University có gần 32.000 sinh viên, trong đó hơn 13.120 sinh viên quốc tế đến từ 170 quốc tịch khác nhau (chiếm 41% tổng sinh viên) theo học tại 5 khu học xá quanh thủ đô London, hơn 4.500 giảng viên luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho học viên những khóa học và chương trình nghiên cứu tân tiến và chất lượng. Đội ngũ giảng viên giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, trong số 4.500 nhân viên giảng dạy và nghiên cứu tại trường đã có 5 giảng viên từng được nhận giải Nobel.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Queen Mary University
Tên chương trình học bổng International Women in Business Scholarships
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng

£4,000

Số lượng 7

Chuyên ngành

Học bổng áp dụng với các ngành học cụ thể BSc Accountancy; BSc Accounting and Finance; BSc Accounting and Management; BSc Business Management; BSc Business with Law; BSc International Business; BSc Marketing and Management

Học bổng khác của trường

Queen Mary University Cấp học Điều kiện Queen Mary University

Queen Mary Global Excellence Scholarships (PG)

Giá trị: £2000

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of Bath Cấp học Điều kiện University of Bath

The Chancellor’s Scholarship

Giá trị: upto 2000 GBP

Cử nhân

University of Strathclyde Cấp học Điều kiện University of Strathclyde

Faculty of science Undergraduate Scholarship

Giá trị: £4,000 - £6,000

Cử nhân

University of Westminster Cấp học Điều kiện University of Westminster

International Postgraduate Part Fee Scholarship

Giá trị: GBP 2000

Thạc sĩ

GPA 8.0

Northumbria University Cấp học Điều kiện Northumbria University

Undergraduate UK International Scholarship

Giá trị: £3,000

Cử nhân

University of Worcester Cấp học Điều kiện University of Worcester

UG Academic Achievement Scholarships

Giá trị: up to £1,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Rollins College, USA Cấp học Điều kiện Rollins College, USA

Alonzo Rollins Scholarships

Giá trị: $27,000/năm

Cử nhân

GPA >3.5

Oglethorpe University, USA Cấp học Điều kiện Oglethorpe University, USA

International Scholarship

Giá trị: $ 16000-$21000

Cử nhân

Western Sydney University - Sydney Campus, Australia Cấp học Điều kiện Western Sydney University - Sydney Campus, Australia

Vice-Chancellor's Academic Excellence Undergraduate Scholarships

Giá trị: 50% Học phí

Cử nhân

The University of Queensland - UQ, Australia Cấp học Điều kiện The University of Queensland - UQ, Australia

UQ School of Economics Scholarship (Undergraduate)

Giá trị: 50% all tuition fee

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Lipscomb University, USA Cấp học Điều kiện Lipscomb University, USA

Trustee Scholarship

Giá trị: Học bổng toàn phần

Cử nhân