UCW - International Student Leaders Award

International Student Leaders Award

University of Canada West
University of Canada West

University of Canada West

Vancouver, BC, Canada

Đại học University Canada West  (UCW) là trường đại học có uy tín cao trong hệ thống các trường Đại học Canada, nơi đây tạo cho sinh viên nhiều cơ hội tạo dựng nghề nghiệp, hay thậm chí bạn muốn thay đổi nghề nghiệp cho sự thăng tiến trong công việc với bằng cấp được Canada và các nước trên thế giới công nhận. Trường có có 2 trụ sở đặt tại Vancouver và Victoria, bang British Columbia.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Canada West
Tên chương trình học bổng International Student Leaders Award
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng 12,000 CAD

Chuyên ngành

Các chương trình áp dụng: MBA ,  Bachelor of Commerce( Cử nhân thương mại), Bachelor of Arts in Business Communication( Cử nhân giao tiếp kinh doanh), Associate of Arts( Hiệp hội nghệ thuật)

Hạn nộp Tại thời điểm nộp đơn vào UCW
Điều kiện khác Có mẫu đơn xin hoc bổng và hoàn thành giải thưởng; Tuyên bố cá nhân

Điều kiện chi tiết

Để được xem xét cho giải thưởng này, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Gửi một mẫu đơn xin học bổng & giải thưởng hoàn thành tại thời điểm nộp đơn vào UCW; 
  • Gửi Tuyên bố cá nhân mô tả chương trình lựa chọn của bạn sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu nghề nghiệp, giáo dục và cá nhân của bạn như thế nào, cũng như cách bạn dự định đóng góp cho sự phát triển kinh tế của quốc gia hoặc khu vực của bạn và những trở ngại bạn sẽ phải vượt qua.

Thông tin chi tiết

 

  • Giá trị hạng giải thưởng sẽ phụ thuộc vào Application và Personal Statement của bạn.
  • Dành cho sinh viên quốc tế( trừ sinh viên đến từ Hoa Kỳ), những người tận tâm cải thiện sự phát triển kinh tế nước họ.
Tầng PGS BCom và BArts Tốt nghiệp (MBA)
Bậc 1 $ 6.000 $ 12.000 $ 7.500
Phần 2 $ 4.000 $ 8.000 $ 5.000

Học bổng khác của trường

University of Canada West Cấp học Điều kiện University of Canada West

Học bổng đầu vào dành cho sinh viên Việt Nam

Giá trị: Lên đến CAD $18,900

Cao đẳng , Cử nhân , Thạc sĩ

Tiếng Anh 7.0

Có Thư xin học bổng

UCW - MBA Excellence Scholarship for Continuing Students

Giá trị: $ 2,000

Thạc sĩ

GPA 3,60

Sinh viên trong nước và quốc tế hiện tại trong chương trình MBA; Sinh viên đã nhân học bổng đầu vào đủ điều kiện.

UCW - Southeast Asia (SEA) Regional Grant

Giá trị: $ 18,900

Cử nhân , Thạc sĩ

UCW - MBA Foundation Study Grant

Giá trị: $ 6,500

Thạc sĩ

Có mẫu đơn xin hoc bổng và hoàn thành giải thưởng; Tuyên bố cá nhân; Hoàn thành chương trình MBA Foundation và chương trình cấp bằng MBA

UCW - Scholarships for Academic Excellence

Giá trị: $ 10,000

Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Confederation College Cấp học Điều kiện Confederation College

Employment

Giá trị: 2.000 CAD

Cao đẳng

GPA 3.0 - Tiếng Anh 6.5 min 6.0

University of Fraser Valley. Cấp học Điều kiện University of Fraser Valley.

International Excellence Entrance Scholarships

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

BICC Birmingham International Collegiate of Canada Cấp học Điều kiện BICC Birmingham International Collegiate of Canada

Học bổng học thuật bậc Trung học 2022

Giá trị: 12.000 CAD

Trung học

GPA Từ 8.0 - Tiếng Anh Phỏng vấn trực tiếp thay cho điểm IELTS

Học sinh lớp 9 – 12

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus Cấp học Điều kiện Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus

Graduate Scholarships

Giá trị: $1,000 to $10,000

Thạc sĩ

J. Addision. Cấp học Điều kiện J. Addision.

Học bổng đầu vào trường J.Addision

Giá trị: 3.000 CAD

Trung học

GPA 8.0

Học bổng khác trên thế giới

University of Nottingham, UK Cấp học Điều kiện University of Nottingham, UK

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £1,000 - £2,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

GPA 7.5 trở lên

Bournemouth University, UK Cấp học Điều kiện Bournemouth University, UK

UG Progression Bursary

Giá trị: £3,000

Cử nhân

University of East Anglia (UEA), UK Cấp học Điều kiện University of East Anglia (UEA), UK

International Development Scholarship

Giá trị: £17600

Cử nhân

Kingston Universtiy, UK Cấp học Điều kiện Kingston Universtiy, UK

International Scholarship

Giá trị: £2,000

Cử nhân , Thạc sĩ

University of Otago, New Zealand Cấp học Điều kiện University of Otago, New Zealand

University of Otago Vice Chancellor’s International Postgraduate Scholarship

Giá trị: $10,000NZD

Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA > 7,5