Undergraduate Direct Admission

Undergraduate Direct Admission

Lynn University
Lynn University

Lynn University

Boca Raton, Florida, USA

Lynn University là một trường đại học công lập ở Nam Florida, USA. Trường cung cấp giáo dục, hỗ trợ và môi trường cho phép các sinh viên cá nhân nhận ra tiềm năng đầy đủ của họ và chuẩn bị cho thành công trên thế giới. Lynn là được công nhận là một trong những trường đại học nhỏ sáng tạo, quốc tế và cá nhân nhất ở Mỹ. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Lynn University
Tên chương trình học bổng Undergraduate Direct Admission
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $7,000 - $17,000

Initial award is dependent on high school GPA. Scholarship is renewable with a 2.0 GPA. <2.54 GPA = $7,000 // 2.54 GPA = $10,000 2.80 GPA = $13,000 // 3.15 GPA = $15,000 3.48 GPA = $16,000 // 3.65 GPA = $17,000 $2,500 of the total award is applied to

Học bổng khác của trường

Lynn University Cấp học Điều kiện Lynn University

International Year (2 Semesters)

Giá trị: up to $7,000

Đại học quốc tế năm 1

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

St. Mary's School Cấp học Điều kiện St. Mary's School

Vietnamese student entrance scholarship

Giá trị: 20250 USD

Trung học

Texas A&M University - Corpus Christi Cấp học Điều kiện Texas A&M University - Corpus Christi

International Impact Scholar

Giá trị: $1,000

Cử nhân

Foxcroft Academy Cấp học Điều kiện Foxcroft Academy

Học bổng đầu vào

Giá trị: 21.750 USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Culver Stockton College Cấp học Điều kiện Culver Stockton College

Học bổng trường Culver Stockton College

Giá trị: 6.695 USD

Cử nhân

Maine Central Institute (MCI) Cấp học Điều kiện Maine Central Institute (MCI)

Học bổng đầu vào

Giá trị: 21.375 USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Học bổng khác trên thế giới

University of Turku, Germany Cấp học Điều kiện University of Turku, Germany

Finland Scholarship

Giá trị: 100% + 5,000 EUR

GPA 3.0

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands

Hanze Minerva Scholarship

Giá trị: 2500 euros

Cử nhân

Swansea University, UK Cấp học Điều kiện Swansea University, UK

Undergraduate International Excellence Scholarship

Giá trị: Up to £6,000

Braemar College, Canada Cấp học Điều kiện Braemar College, Canada

HỌC BỔNG TRUNG HỌC

Giá trị: $4,200 CAD

Trung học

J. Addision., Canada Cấp học Điều kiện J. Addision., Canada

Học bổng đầu vào trường J.Addision

Giá trị: 3.000 CAD

Trung học

GPA 8.0