MEMMES (Mining Electrical and Mining Mechanical Engineering Society) scholarship

MEMMES (Mining Electrical and Mining Mechanical Engineering Society) scholarship

TAFE NSW
Tổ chức cấp học bổng TAFE NSW
Tên chương trình học bổng MEMMES (Mining Electrical and Mining Mechanical Engineering Society) scholarship
Loại học bổng 0
Bậc học Certificate
Giá trị học bổng up to $2,000

Số lượng

Chuyên ngành
  • Certificate III in Electrotechnology Electrician
  • Certificate III in Engineering – Mechanical Trade
  • Certificate III in Mobile Plant Technology
Hạn nộp Wednesday, 25 March 2020
Điều kiện tóm tắt
GPA
Tiếng anh

Điều kiện chi tiết

Sinh viên không được hoàn thành chứng chỉ cao hơn Certificate II tại TAFE NSW hoặc tổ chức nào khác

Học bổng khác của trường

TAFE NSW

The Lions Club of Bathurst Macquarie Scholarships

$250

Đang chờ tạo trường chọn lại tên trường TAFE NSW

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

TAFE NSW

Education Support Scholarship

$4.000

Đang chờ tạo trường chọn lại tên trường, TAFE NSW

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

Học bổng bạn có thể quan tâm

Australian Catholic University (ACU)

Entrance Scholarship

50%

Giá trị $9.990

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Tối thiểu 5.5 min 5.0

Chi tiết

Charles Darwin University

Destination Australia

$15.000 per year

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

Charles Darwin University

CDU International College Launch Scholarship

30%

For the pathway course duration

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

Western Sydney University - Sydney Campus

Vice-Chancellor's Academic Excellence Postgraduate Scholarships

50% all tuition fee for 2 years

GPA 5.95/7 - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Chi tiết

Queensland University of Technology (QUT)

MBA and EMBA Scholarships

$1.000 - 100%

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Chi tiết

Học bổng khác trên thế giới

Elmhurst University (Elmhurst College)

International Graduate Scholarship

$ 5,000

Chi tiết

Elmhurst University (Elmhurst College)

Transfer International Discovery Award

$ 5,000

Chi tiết

Elmhurst University (Elmhurst College)

Merit Scholarships

$ 8,000 - $ 17,000

Học bổng này được gia hạn hàng năm trong các năm học (có điều kiện duy trì).

Chi tiết

Elmhurst University (Elmhurst College)

International Discovery Award

$ 1,000 - $ 5,000

Học bổng này được gia hạn hàng năm trong suốt 4 năm học (có điều kiện duy trì).

GPA 5.0 trở lên

Chi tiết

Elmhurst University (Elmhurst College)

International Chairman’s Award

$ 20,000

Được gia hạn suốt 4 năm với điều kiện duy trì

Chi tiết