Học bổng New Transfer/ Collaborative

New Transfer/ Collaborative

University of Lethbridge
University of Lethbridge

University of Lethbridge

Lethbridge, Alberta, Canada

Đại học University of Lethbridge hay thường được gọi tắt là uLethbridge hay uLeth nằm tại tỉnh bang Alberta, thành phố Lethbridge. Đây là một trong những trường Đại học có chất lượng đào tạo và nghiên cứu được đánh giá rất cao tại Canada.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Lethbridge
Tên chương trình học bổng New Transfer/ Collaborative
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng 300- 2000 CAD

Cho các sinh viên đã hoàn thành tối thiểu 24,0 credit trong 1 chương trình post-secondary. Chương trình này phải được phép chuyển tiếp vào uLethbridge. Điểm trung bình tối thiểu có thể transfer được yêu cầu 3,5 cho học bổng và 3.0 cho giải thưởng

Số lượng N/A

Hạn nộp 15/06
Điều kiện tóm tắt
GPA 3.0/4.3

Điều kiện chi tiết

Cho các sinh viên đã hoàn thành tối thiểu 24,0 credit trong 1 chương trình  post-secondary. Chương trình này phải được phép chuyển tiếp vào uLethbridge. Điểm trung bình tối thiểu có thể transfer được yêu cầu 3,5 cho học bổng và 3.0 cho giải thưởng

Học bổng khác của trường

University of Lethbridge Cấp học Điều kiện University of Lethbridge

Giải thưởng đầu vào Post-Diploma Awards

Giá trị: 300- 2000 CAD

Cử nhân

Giải thưởng Grade 11 Merit Awards

Giá trị: 500- 800 CAD

Cử nhân

Giải thưởng đầu vào High School Awards

Giá trị: 6.000 CAD

Cử nhân

Giải thưởng đầu vào Leadership Awards

Giá trị: 5.000 CAD

Cử nhân

Học bổng Board of Governors’ Relocation Scholarship

Giá trị: 500 CAD

Cử nhân

GPA 8.0

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

University of Lethbridge Cấp học Điều kiện University of Lethbridge

Học bổng Board of Governors’ Relocation Scholarship

Giá trị: 500 CAD

Cử nhân

GPA 8.0

Wilfrid Laurier University Cấp học Điều kiện Wilfrid Laurier University

Entrance Scholarship based on GPA

Giá trị: 1,000 - 4,000

GPA 8,0

Luther College High School Cấp học Điều kiện Luther College High School

Dome Scholarship

Giá trị: 1000

Saanich International Student School District No. 63 Cấp học Điều kiện Saanich International Student School District No. 63

Học bổng 50% học phí

Giá trị: 50%

Trung học

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.0

University of Canada West Cấp học Điều kiện University of Canada West

UCW - International Student Leaders Award

Giá trị: 12,000 CAD

Cử nhân

Có mẫu đơn xin hoc bổng và hoàn thành giải thưởng; Tuyên bố cá nhân

Học bổng khác trên thế giới

Fontys University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Fontys University of Applied Sciences, Netherlands

Creative Mind Scholarship

Giá trị: € 3,000

Cử nhân

Tiếng Anh IELTS 6.0

Motivation letter, CV

Texas A&M University - Corpus Christi, USA Cấp học Điều kiện Texas A&M University - Corpus Christi, USA

International Impact Scholar

Giá trị: $1,000

Cử nhân

Bellerbys College, UK Cấp học Điều kiện Bellerbys College, UK

GCSE Pathway Scholarship

Giá trị: 70%

Trung học

University of Tasmania, Australia Cấp học Điều kiện University of Tasmania, Australia

Tasmanian International Scholarship

Giá trị: 25% học phí

Cử nhân

GPA 7.0 trở lên - Tiếng Anh IELTS 5.5 không band nào dưới 5.0

University College London, UK Cấp học Điều kiện University College London, UK

UCL Global Masters Scholarship

Giá trị: 15000/năm đầu

Chứng chỉ sau đại học