British Columbia High School Entrance Scholarships

British Columbia High School Entrance Scholarships

University of Fraser Valley.
University of Fraser Valley.

University of Fraser Valley.

Abbotsford, BC, Canada

Trường Đại học Fraser Valley (UFV - University of Fraser Valley) là trường đại học công lập tại bang British Columuba. Ngôi trường được tìm kiếm nhiều nhất ở bang British Columbia. Fraser Valley University hiện cung cấp hơn 100 chuyên ngành từ Cao đẳng, Đại học và Sau đại học. Sinh viên khi học tập tại trường sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp linh động trong khuôn viên trường, bán thời gian tại UFV.

 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Fraser Valley.
Tên chương trình học bổng British Columbia High School Entrance Scholarships
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $ 5,000

Số lượng 5

Hạn nộp 1/4/2020

Điều kiện chi tiết

Dành cho 5 ứng viên xuất sắc hàng đầu mỗi năm.

Không cần nộp đơn xin học bổng. Các ứng dụng đủ điều kiện được tự động xét.

Học bổng khác của trường

University of Fraser Valley. Cấp học Điều kiện University of Fraser Valley.

International Regional Entrance Scholarships

Giá trị: $ 5,000

Cử nhân

International Excellence Entrance Scholarships

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

University of Canada West Cấp học Điều kiện University of Canada West

UCW - Scholarships for Academic Excellence

Giá trị: $ 10,000

Thạc sĩ

Glenlyon Norfolk School Cấp học Điều kiện Glenlyon Norfolk School

Học bổng Cộng đồng GNS

Giá trị: Lên đến 10.000 CAD

Trung học

GPA 8.0 - Tiếng Anh N/A

Video 90 giây thể hiện bản thân và hai thư giới thiệu (một dựa trên học thuật và một dựa trên hoạt động).

Nipissing University Cấp học Điều kiện Nipissing University

President’s Scholarship of Nipissing University

Giá trị: $3000/năm

Cử nhân

GPA trên 90%

ILAC Cấp học Điều kiện ILAC

Health Care Administration Diploma Scholarship

Giá trị: $10,000

Cao đẳng

Có bằng cấp liên quan hoặc kinh nghiệm làm việc tương đương trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Saanich International Student School District No. 63 Cấp học Điều kiện Saanich International Student School District No. 63

Học bổng 50% học phí

Giá trị: 50%

Trung học

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.0

Học bổng khác trên thế giới

University of Technology Sydney UTS, Australia Cấp học Điều kiện University of Technology Sydney UTS, Australia

Undergraduate Merit Scholarship

Giá trị: $10,000 for first year

Cử nhân

GPA 75% - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Suffolk University, USA Cấp học Điều kiện Suffolk University, USA

Automatic Merit Scholarship

Giá trị: $4,000 - $18,500

Cử nhân

Colorado State University, USA Cấp học Điều kiện Colorado State University, USA

Honors Scholarship

Giá trị: $4,000

Cử nhân

Queensland University of Technology, Australia Cấp học Điều kiện Queensland University of Technology, Australia

QUT International College English Language Concession

Giá trị: lên đến 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

Bournemouth University, UK Cấp học Điều kiện Bournemouth University, UK

Executive’s Dean khoa Kinh doanh

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ