Scholarship for Vietnamese student

Scholarship for Vietnamese student

University of Dundee
University of Dundee

University of Dundee

Dundee, Scotland, UK

Đại học University of Dundee có danh tiếng quốc tế và thu hút sinh viên hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới. Với danh tiếng uy tín và cách tiếp cận sinh viên tốt nhất, bạn có thể chắc chắn rằng bạn đang thực hiện một sự lựa chọn tuyệt vời bằng cách học tập tại Dundee. Đại học Dundee được xếp trong Top 200 đại học thế giới (Times Higher Education 2018) nên sinh viên có thể tin chắc rằng trường sẽ cho họ tấm bằng danh giá được quốc tế công nhận.

Xem thông tin chi tiết của trường
Tổ chức cấp học bổng University of Dundee
Tên chương trình học bổng Scholarship for Vietnamese student
Loại học bổng 0
Bậc học Pre-Master , International Year One
Giá trị học bổng 50% học phí

Số lượng

Chuyên ngành
Hạn nộp 22/11/2019
Điều kiện tóm tắt
GPA
Tiếng anh
Điều kiện khác Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Thông tin chi tiết

Ngoài ra, trường có offer mức học bổng khác cho học sinh Việt Nam kỳ tháng 1/2020

  • International Year Zero: £3,000
  • International Year One: £3,000
  • Pre-Master 2 terms: £2,500

Học bổng bạn có thể quan tâm

University of Greenwich

Scholarship for Vietnamese student

50% học phí

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Chi tiết

Bangor University

Scholarship for Vietnamese student

50% học phí

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Chi tiết

De Montfort University

Scholarship for Vietnamese student

50% học phí

Chi tiết

Ulster University

Master Scholarships

Up to £4000 scholarship

Tiếng anh 6.0

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Chi tiết

Northumbria University

Master Scholarships

Up to £5,400

Tiếng anh 6.5

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Chi tiết

Học bổng khác trên thế giới

Western Sydney University - Sydney Campus

Vice-Chancellor's Academic Excellence Postgraduate Scholarships

50% all tuition fee for 2 years

GPA 5.95/7 - Ielts Đáp ứng yêu cầu học bổng

Chi tiết

Queensland University of Technology (QUT)

MBA and EMBA Scholarships

$1.000 - 100%

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Ielts Đáp ứng yêu cầu học bổng

Chi tiết

Carnegie Mellon University

The CMU Australia Scholarships

$20.000 - $30.000

- 21-month master degree: $30,000 - 12-month master degree: $20,000

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Ielts Đáp ứng yêu cầu học bổng

Chi tiết

Academy of Information Technology

Creative Mind Scholarship

50% term tuition fee

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Ielts Đáp ứng yêu cầu học bổng

Chi tiết

TAFE NSW

MEMMES (Mining Electrical and Mining Mechanical Engineering Society) scholarship

up to $2,000

Chi tiết