International Scholarship

International Scholarship

Kingston Universtiy
Kingston Universtiy

Kingston Universtiy

Kingston, England, UK

Trường Đại học Kingston University, London được thành lập năm 1899 là một trong những trường học nổi tiếng và lâu đời nhất của nước Anh. Trường cung cấp rất nhiều các khóa học đại học và sau đại học cho sinh viên Vương quốc Anh và sinh viên Quốc tế với chất lượng giảng dạy luôn nằm trong top đầu.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Kingston Universtiy
Tên chương trình học bổng International Scholarship
Cấp học Cử nhân , Thạc sĩ
Giá trị học bổng £2,000

Cho năm đầu tiền

Hạn nộp 31/5/2020

Điều kiện chi tiết

- 1 bản copy Offer Letter của Kingston University.
- Thư giới thiệu của trường.
- 1 bản copy học bạ, bảng điểm
- 1 bản copy IELTS hoặc TOEFL 

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Teesside University Cấp học Điều kiện Teesside University

Global Excellence Scholarship

Giá trị: 1500-2000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

University of Buckingham Cấp học Điều kiện University of Buckingham

International Undergraduate High Achiever Scholarship

Giá trị: 2500

Cử nhân

Queen's University Belfast Cấp học Điều kiện Queen's University Belfast

International Office Undergraduate Scholarship

Giá trị: £2500 or £3000

Cử nhân

Ashbourne College Cấp học Điều kiện Ashbourne College

International Scholarship

Giá trị: 10-100% học phí

Trung học

Aberystwyth University Cấp học Điều kiện Aberystwyth University

International Postgraduate Excellence Scholarships

Giá trị: Lên đến £8,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

Griffith University, Australia Cấp học Điều kiện Griffith University, Australia

International Student Excellence Scholarship – Postgraduate Coursework

Giá trị: 25% học phí

Thạc sĩ

GPA 3.0

University of Hartford, USA Cấp học Điều kiện University of Hartford, USA

Master s International Year(2 and 3 semesters)

Giá trị: Up to $8,000

Dự bị thạc sĩ

GPA 2.5 - Tiếng Anh 5.5

Interview

BICC Birmingham International Collegiate of Canada, Canada Cấp học Điều kiện BICC Birmingham International Collegiate of Canada, Canada

Học bổng học thuật bậc Trung học 2022

Giá trị: 3.500 CAD

Trung học

GPA Từ 8.0 - Tiếng Anh Phỏng vấn trực tiếp thay cho điểm IELTS

Học sinh lớp 9 – 12

Queensland University of Technology, Australia Cấp học Điều kiện Queensland University of Technology, Australia

QUT International College English Language Concession

Giá trị: lên đến 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus, Canada Cấp học Điều kiện Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus, Canada

Academic Merit Based Scholarship

Giá trị: 30% Học Phí

Đại học quốc tế năm 1

GPA CGPA 3.5 – 4.0 - Tiếng Anh Đạt điều kiện đầu vào