Vice-Chancellor’s Global Scholarships

Vice-Chancellor’s Global Scholarships

Newcastle University
Newcastle University

Newcastle University

Newcastle (upon Tyne), England, UK

Trường Đại học Newcastle University được xem như một thành phố của trường Đại học lý tưởng với hơn 18.000 sinh viên và 5,000 sinh viên quốc tế du học Anh đến từ hơn 120 quốc gia trên thế giới. Sinh viên quốc tế luôn cảm thấy hạnh phúc và thành công trong cuộc sống và học tập tại đây vì Newcastle là “một trong những trường Đại học thành công nhất Vương Quốc Anh“.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Newcastle University
Tên chương trình học bổng Vice-Chancellor’s Global Scholarships
Cấp học Cử nhân , Thạc sĩ
Giá trị học bổng £4000 tuition fee

Số lượng 5

Điều kiện chi tiết

là công dân của một trong những quốc gia sau: Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Thái Lan hoặc Việt Nam
đã được cung cấp một nơi để học về một khóa học đại học hoặc thạc sĩ đủ điều kiện tại khuôn viên trung tâm thành phố Newcastle của trường đại học cho năm học 2020/2021

Học bổng khác của trường

Newcastle University Cấp học Điều kiện Newcastle University

Vice-Chancellor’s International Scholarships

Giá trị: £1,500 - £5,000 tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of Stirling Cấp học Điều kiện University of Stirling

International Alumni Scholarship

Giá trị: £ 4.000

Thạc sĩ

Aberystwyth University Cấp học Điều kiện Aberystwyth University

Care Leavers & Young Carers

Giá trị: Up to £1,500 per year

Cử nhân

những người nộp đơn trước đây được chăm sóc, những người có trách nhiệm chăm sóc hoặc trở nên xa cách với gia đình hoặc người giám hộ trong những năm cuối tuổi thiếu niên

Cardiff Sixth Form College Cấp học Điều kiện Cardiff Sixth Form College

Học bổng 50% học phí dành cho sinh viên quốc tế của Cardiff Sixth Form College

Giá trị: 50% học phí

Trung học

Bellerbys College Cấp học Điều kiện Bellerbys College

GCSE Pathway Scholarship

Giá trị: 40%

Trung học

GPA 3.4 - Tiếng Anh 6.0

Phỏng vấn

University of Hertfordshire Cấp học Điều kiện University of Hertfordshire

Chancellor’s Scholarship

Giá trị: £500 & £4000

Cử nhân , Thạc sĩ

CHo kỳ nhập học tháng 9

Học bổng khác trên thế giới

University of Prince Edward Island (UPEI), Canada Cấp học Điều kiện University of Prince Edward Island (UPEI), Canada

Entrance scholarships

Giá trị: $1,000 to $3,000

Cử nhân

GPA 90% trở lên, thuộc Top 5% -10% của trường - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Blair Academy, USA Cấp học Điều kiện Blair Academy, USA

Học bổng chương trình thể thao

Giá trị: 60% tuition fee

Trung học

Tiếng Anh 3.0

Giỏi và yêu thích thể thao + Điểm thi Toefl, Eltis, Ielts + Bảng điểm + Clip thể hiện việc tham gia, yêu thích thể thao cho trường.

The Newman School, USA Cấp học Điều kiện The Newman School, USA

International Scholarship

Giá trị: $18,000

Trung học

University of Sydney, Australia Cấp học Điều kiện University of Sydney, Australia

Entrance Scholarship

Giá trị: AU$ 2,500 – 5,000 – 7,500 – 10,000

Dự bị đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Hartford, USA Cấp học Điều kiện University of Hartford, USA

International Pathway Program(2 semesters)

Giá trị: $8,000 - $15,000

Dự bị đại học