Vice-Chancellor’s Global Scholarships

Vice-Chancellor’s Global Scholarships

Newcastle University
Newcastle University

Newcastle University

Newcastle (upon Tyne), England, UK

Trường Đại học Newcastle University được xem như một thành phố của trường Đại học lý tưởng với hơn 18.000 sinh viên và 5,000 sinh viên quốc tế du học Anh đến từ hơn 120 quốc gia trên thế giới. Sinh viên quốc tế luôn cảm thấy hạnh phúc và thành công trong cuộc sống và học tập tại đây vì Newcastle là “một trong những trường Đại học thành công nhất Vương Quốc Anh“.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Newcastle University
Tên chương trình học bổng Vice-Chancellor’s Global Scholarships
Cấp học Cử nhân , Thạc sĩ
Giá trị học bổng £4000 tuition fee

Số lượng 5

Điều kiện chi tiết

là công dân của một trong những quốc gia sau: Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Thái Lan hoặc Việt Nam
đã được cung cấp một nơi để học về một khóa học đại học hoặc thạc sĩ đủ điều kiện tại khuôn viên trung tâm thành phố Newcastle của trường đại học cho năm học 2020/2021

Học bổng khác của trường

Newcastle University Cấp học Điều kiện Newcastle University

Vice-Chancellor’s International Scholarships

Giá trị: £1,500 - £5,000 tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Bellerbys College Cấp học Điều kiện Bellerbys College

A-Level Scholarship

Giá trị: 40%

Trung học

GPA 3.6 - Tiếng Anh 6.5

Phỏng vấn

University of Dundee Cấp học Điều kiện University of Dundee

Scholarship for Vietnamese student

Giá trị: 50% học phí

Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

University of Gloucestershire Cấp học Điều kiện University of Gloucestershire

International Postgraduate Scholarship

Giá trị: 7000

Thạc sĩ

University of Huddersfield Cấp học Điều kiện University of Huddersfield

Vietnam Academic Excellence Scholarships

Giá trị: Up to 4000

Cử nhân

Aberystwyth University Cấp học Điều kiện Aberystwyth University

FACULTY SCHOLARSHIPS

Giá trị: £2,000 

Cử nhân

dựa trên thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Học bổng tuyển sinh.

Học bổng khác trên thế giới

Illinois Institute of Technology, USA Cấp học Điều kiện Illinois Institute of Technology, USA

Housing scholarship

Giá trị: 4,000 USD

Thạc sĩ

Trinity Byrnes Collegiate School, USA Cấp học Điều kiện Trinity Byrnes Collegiate School, USA

Học bổng Mùa Xuân 2020 trường Trinity Byrnes Collegiate School

Giá trị: 4.225 USD

Trung học

Boise State University, USA Cấp học Điều kiện Boise State University, USA

WUE Scholarship

Giá trị: 12.866 USD

Cử nhân

GPA 3.20-4.0 - Tiếng Anh Ko xét

ACT 21+ or SAT 1060+

Colorado State University, USA Cấp học Điều kiện Colorado State University, USA

Cascade Scholarship

Giá trị: $6,000

Cử nhân

NHL Stenden University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện NHL Stenden University of Applied Sciences, Netherlands

Excellency Scholarship

Giá trị: 2000 euros

Cử nhân