Merit Scholarship

Merit Scholarship

University of Southampton
University of Southampton

University of Southampton

Southampton, England, UK

Đại học University of Southampton cũng là một trong những trường Đại học hàng đầu của Vương Quốc Anh về việc quan tâm đến cuộc sống của sinh viên quốc tế. Nhà trường luôn làm hết khả năng của mình để giúp các sinh viên có thể thích ứng dễ dàng với môi trường mới, bảo đảm chỗ ở cho các sinh viên quốc tế, đồng thời giúp các em khai thác tối đa các tiện nghi thể thao, xã hội và nghệ thuật của nhà trường.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Southampton
Tên chương trình học bổng Merit Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng £3,000

Điều kiện chi tiết

GPA 7.5 in Year 11 or Year 12 plus a foundation programme hoặc
High grades in Upper Secondary School Certificate plus a College Diploma or Associate Degree hoặc
ABB to A*AA in UK A levels

Học bổng khác của trường

University of Southampton Cấp học Điều kiện University of Southampton

Học Bổng 50% hệ dự bị của University of Southampton - tìm kiếm Đại sứ ONCAMPUS

Giá trị: 50%

Dự bị đại học , Dự bị thạc sĩ

Merit Scholarship

Giá trị: £1,000 to £8,000

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University) Cấp học Điều kiện Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University)

Dean's Undergraduate Scholarship

Giá trị: 6,000

Cử nhân

GPA > 7.0 - Tiếng Anh 6.5 with no skill below 6.0

University of Plymouth Cấp học Điều kiện University of Plymouth

International Partner Scholarship

Giá trị: Up to 9.900GBP

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Aston University Cấp học Điều kiện Aston University

Global Excellence Scholarship

Giá trị: 2000 và 5000

Thạc sĩ

University of York Cấp học Điều kiện University of York

Academic Excellence scholarships

Giá trị: £2,500 - £15,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Swansea University Cấp học Điều kiện Swansea University

International Excellence Scholarships (South Asia)

Giá trị: up-to 6000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Algoma University, Canada Cấp học Điều kiện Algoma University, Canada

The President’s Award

Giá trị: 2.500 CAD

Cử nhân

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.0 trở lên

Được nhận Offer khóa full-time

Radboud University Nijmegen, Netherlands Cấp học Điều kiện Radboud University Nijmegen, Netherlands

Radboud Scholarship Programme (RSP)

Giá trị: ~7,000 - 9,000 Eur (tùy ngành)

Thạc sĩ

University of South Australia, Australia Cấp học Điều kiện University of South Australia, Australia

International Merit Scholarship

Giá trị: 25% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

La Trobe University, Australia Cấp học Điều kiện La Trobe University, Australia

La Trobe South East Asia Scholarship

Giá trị: 30%

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

NHL Stenden University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện NHL Stenden University of Applied Sciences, Netherlands

Excellency Scholarship

Giá trị: 2000 euros

Cử nhân