Vice-Chancellor International Scholarship

Vice-Chancellor International Scholarship

Aston University
Aston University

Aston University

Birmingham, England, UK

Đại học Aston University là một trường đại học nổi tiếng trên thế giới về chất lượng nghiên cứu và giảng dạy với thành tích cao nhất và luôn ổn định về tỷ lệ cao sinh viên tốt nghiệp có được việc làm sau khi tốt nghiệp. Đến 70% sinh viên trong trường có kết quả học tập xuất sắc, 84% sinh viên được hỏi đều rất hài lòng với chương trình đào tạo . Lĩnh vực nghiên cứu được đánh giá cao, chuyên ngành Kinh doanh 5 sao, các ngành Cơ khí (Cơ khí, Khoa học Máy tính, Toán học…) xếp hạng 5 sao, các chuyên ngành về Ngôn ngữ, Tâm lý học, Sinh học hoặc Dược đều xếp hạng 5 sao.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Aston University
Tên chương trình học bổng Vice-Chancellor International Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng £8,000

Thông tin chi tiết

UG và PG. except the MBChB in Medicine and the MBA.
Exceptional Academic + passion for their subject through professional work experience, volunteering, or extracurricular projects and activities.
Apply qua portal của trường sau khi make application để vào trường 

Học bổng khác của trường

Aston University Cấp học Điều kiện Aston University

Women in Engineering Scholarship

Giá trị: £6,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

MBA Scholarship

Giá trị: 5,600 - 14,000

Thạc sĩ

GREAT Scholarship 2023

Giá trị: £10,000

Chứng chỉ sau đại học

Global Excellence Scholarship

Giá trị: £5,000 - 2000

Cử nhân

Global Ambassador Scholarship

Giá trị: £3,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Wrexham Glyndwr University Cấp học Điều kiện Wrexham Glyndwr University

The Global Wales Postgraduate Scholarship

Giá trị: up to £10,000

Chứng chỉ sau đại học

University for the Creative Arts Cấp học Điều kiện University for the Creative Arts

Ones to Watch Scholarship

Giá trị: 10% - 20% - 50%

Cử nhân

Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University) Cấp học Điều kiện Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University)

Dean's Undergraduate Scholarship

Giá trị: 6,000

Cử nhân

GPA > 7.0 - Tiếng Anh 6.5 with no skill below 6.0

Carnegie Sports Scholarship (Postgraduate)

Giá trị: 50% học phí

Chứng chỉ sau đại học

Nottingham Trent University Cấp học Điều kiện Nottingham Trent University

Postgraduate Masters Scholarships

Giá trị: 25% hoặc 50% học phí

Thạc sĩ

Sinh viên đăng ký học chương trình Master kỳ tháng 1/2020

Học bổng khác trên thế giới

University of Regina, Canada Cấp học Điều kiện University of Regina, Canada

Học giả xuất sắc

Giá trị: 74,000

Cử nhân

Victoria University, Australia Cấp học Điều kiện Victoria University, Australia

Entrance Scholarship

Giá trị: 25%

Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh 6.5 min 6.0

James Cook University, Australia Cấp học Điều kiện James Cook University, Australia

International Student Merit Stipend

Giá trị: $700

Cử nhân , Thạc sĩ

MacEwan University, Canada Cấp học Điều kiện MacEwan University, Canada

Entrance Scholarship

Giá trị: $6,000

Cử nhân

GPA 80-84.99

Virginia International University, USA Cấp học Điều kiện Virginia International University, USA

Presidential Academic Scholarship

Giá trị: $3000 - toàn bộ học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 3.9/4.0