Vice Chancellor Scholarship

Vice Chancellor Scholarship

Cardiff Metropolitan University
  • Top 70 các trường Đại học tại Anh Top các trường Đại học hiện đại tốt theo bảng xếp hạng REF2014
  • 6 lần liên tiếp trường đạt danh hiệu hỗ trợ sinh viên quốc tế tốt nhất ở Anh
  • 96.4% sinh viên sau khi tốt nghiệp tìm được việc làm/ học lên cao hơn ở Anh
Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Cardiff Metropolitan University
Tên chương trình học bổng Vice Chancellor Scholarship
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng £1,500

Chuyên ngành

MA, MBA and MSc programmes

Điều kiện khác Có bằng cấp liên quan, có kinh nghiệm

Học bổng khác của trường

Cardiff Metropolitan University Cấp học Điều kiện Cardiff Metropolitan University

Undergraduate Scholarship

Giá trị: £1,200 ​

Cử nhân

South East Asia Scholarship Award

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of Northampton Cấp học Điều kiện University of Northampton

International Scholarship

Giá trị: 30% học phí

Cử nhân

GPA 8.0

Học Direct, duy trì điểm C trở lên trong quá trình học

CATS College Cấp học Điều kiện CATS College

Oxbridge Scholarship - Học bổng 100% full tuition fee và living cost

Giá trị: 100%

Trung học

Oxford Sixth Form College Cấp học Điều kiện Oxford Sixth Form College

Học bổng dành cho học sinh theo học chương trình tại trường A Level, BTEC và IGCSE

Giá trị: 40% Học phí

Trung học

Tiếng Anh 6.5

Anglia Ruskin University Cấp học Điều kiện Anglia Ruskin University

International Excellence

Giá trị: 4000

Thạc sĩ

GPA 8.0

Dành cho sinh viên học tại campus Cambridge và Chelmsford

Bournemouth University Cấp học Điều kiện Bournemouth University

BU Sport Scholarship

Giá trị: £500 - £5,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

Radboud University Nijmegen, Netherlands Cấp học Điều kiện Radboud University Nijmegen, Netherlands

ASML Technology Scholarship

Giá trị: 5,000 Eur

Thạc sĩ

GPA 7.5

có nhiều hoạt động ngoại khóa nổi bật

Durham College, Canada Cấp học Điều kiện Durham College, Canada

Entrance Award for Honours Bachelor of Health Care Technology Management

Giá trị: 2.500 CAD

Cử nhân

Bradshaw Christian School , USA Cấp học Điều kiện Bradshaw Christian School , USA

Học bổng đầu vào trường Bradshaw Christian School

Giá trị: 7.000 USD

Trung học

Illinois State University, USA Cấp học Điều kiện Illinois State University, USA

Graduate International Admission Scholarship

Giá trị: up to $10,000

Thạc sĩ

GPA 3.5

Fontys University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Fontys University of Applied Sciences, Netherlands

Top Talent Scholarship

Giá trị: €2.100

Cử nhân

GPA 75% trở lên trong môn Toán và Vật Lý - Tiếng Anh IELTS 6.0

CV, Motivation Letter