10kclub.io Scholarship

10kclub.io Scholarship

Australian National University ANU

Trường Australian National University tọa lạc tại ngay thủ đô Canberra của Úc, trong hơn 70 năm trường đã nỗ lực để trở thành một trong những trung tâm hàng đầu thế giới về nghiên cứu, và có thành tích xuất sắc trong việc giảng dạy. Nhiều giải Nobel trong nghiên cứu được trao cho lĩnh vực y học, kinh tế, vật lí,...Những giáo viên của trường đóng góp rộng rãi trong việc nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy trong giáo dục đại học, theo Australian Awards for University Teaching - AAUT có đến 9 giáo viên của ANU đã  trở thành những giáo viên xuất sắc nhất của Úc.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Australian National University ANU
Tên chương trình học bổng 10kclub.io Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng 10000 USD

Được chia làm 2 học kỳ, sau mỗi học kỳ học sinh được 50% học bổng

Số lượng 01

Chuyên ngành

Mỗi năm, Trường Cao đẳng Kỹ thuật & Khoa học Máy tính ANU có thể cung cấp một giải thưởng được gọi là Học bổng 10kclub.io.

Mục tiêu của giải thưởng là hỗ trợ sinh viên năm sau đang thực hiện chương trình hoặc Chuyên ngành về Khoa học Máy tính. Giải thưởng nhằm giúp xây dựng niềm đam mê, sự đổi mới và sáng tạo của người nhận trong ngành khoa học máy tính.

Tài trợ cho giải thưởng này được cung cấp bởi Spinify Foundation và các nhà tài trợ khác. Spinify là một tổ chức mang tâm lý động lực và chơi game cùng nhau để mang lại niềm vui trong công việc, tăng sự gắn kết của nhân viên và nâng cao năng suất làm việc để thúc đẩy kết quả kinh doanh.

Hạn nộp 23/07 -31/08

Điều kiện chi tiết

Dành cho sinh viên đang theo học tại trường chuyên ngành liên quan đến Computer Sciences.

Thí sinh sẽ gửi 1 video ngắn giới thiệu bản thân và công trình nghiên cứu đến Trưởng Khoa, sau đó thuyết trình trước Hội đồng trường.

Học bổng khác của trường

Australian National University ANU Cấp học Điều kiện Australian National University ANU

Progression Scholarship

Giá trị: AU$25.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

ANU College of Business & Economics Terrell Scholarship

Giá trị: $5,000 - $10,000/year

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

ANU College of Business & Economics International Merit Scholarship

Giá trị: 50%

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Global Diversity Scholarship

Giá trị: $25.000

Cao đẳng , Dự bị đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Foundation & Diploma Scholarship

Giá trị: AU$ 2,500 – 5,000

Cao đẳng , Dự bị đại học

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

Griffith University Cấp học Điều kiện Griffith University

Griffith Remarkable Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 3.0

University of Melbourne Cấp học Điều kiện University of Melbourne

Melbourne Graduate Scholarship

Giá trị: 25-100% học phí

Thạc sĩ

TAFE NSW Cấp học Điều kiện TAFE NSW

Education Support Scholarship

Giá trị: $4.000

Cao đẳng

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Australian National University ANU Cấp học Điều kiện Australian National University ANU

ANU College of Business & Economics International Graduate Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Chứng chỉ sau đại học

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh 6.5 trở lên

University of Tasmania Cấp học Điều kiện University of Tasmania

Dean of TSBE Merit Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 7.0

Học bổng khác trên thế giới

Western Washington University, USA Cấp học Điều kiện Western Washington University, USA

Graduate Direct Admission

Giá trị: $2,500 - $3,500

Thạc sĩ

University of Canada West, Canada Cấp học Điều kiện University of Canada West, Canada

UCW - International Student Leaders Award

Giá trị: 12,000 CAD

Cử nhân

Có mẫu đơn xin hoc bổng và hoàn thành giải thưởng; Tuyên bố cá nhân

Grier School, USA Cấp học Điều kiện Grier School, USA

Học bổng đầu vào

Giá trị: 30.745 USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Niagara College, Canada Cấp học Điều kiện Niagara College, Canada

Niagara Entrance scholarships

Giá trị: $2,000 - 20,000 CAD

Cao đẳng , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 7.8+ - Tiếng Anh 6.0+

Bellerbys College, UK Cấp học Điều kiện Bellerbys College, UK

GCSE Pathway Scholarship

Giá trị: 70%

Trung học