Australian Alumni International Scholarship 2020

Australian Alumni International Scholarship 2020

Edith Cowan University - ECU
Edith Cowan University - ECU

Edith Cowan University - ECU

Perth, Western Australia, Australia

 

Edith Cowan University là trường đại học công lập toạ lạc ở thành phố Perth, cách trung tâm thành phố 33 phút đi xe ôtô. Trường được lấy theo tên của Edith Dircksey Cowan, người phụ nữ đầu tiên là thành viên của nghị viện Úc, một người rất quan tâm tới giáo dục và có nhiều chính sách thu hút sinh viên học sinh tới theo học. Trường có 300 ngành học, với các khóa học đa dạng về Khoa học Y tế & Sức khỏe, Kỹ thuật, Giáo dục, Nghệ thuật & Nhân văn, Kinh doanh & Luật, Điều dưỡng & Hộ sinh, Khoa học và Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Tây Úc.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Edith Cowan University
Tên chương trình học bổng Australian Alumni International Scholarship 2020
Cấp học Cử nhân , Thạc sĩ
Giá trị học bổng 20% học phí

Chuyên ngành

Chương trình cử nhân (trừ các ngành Bachelor of Science (Nursing) C33; Bachelor of Science (Nursing)/Bachelor of Science (Midwifery) (Y76) and Bachelor of Science (Paramedical) K89); or

Học một trong các chương trình sau đại học:

Arts and Humanities: Master of Professional Design (J72); Master of Professional Communications (L44); Master of Design (L45)

Business and Law: Master of Project Management (L99); Master of Supply Chain & Logistics Management (I78); Master of Marketing and Innovation Management (L42); Master of Laws (Research) (I74); Master of Human Resource Management (L75); Master of Business by Research (I73)

And for offers issued after 30 August 2019: Master of Business Administration International (L94); Master of Finance and Banking (L98); Master of International Hospitality Management (L89); Master of Management Information Systems (L71); Master of Professional Accounting (L97).

Education: Master of Education (Advanced) (J89)

Engineering: Master of Engineering (I59)

Medical and Health Sciences: Master of Critical Care Paramedicine (J84); Master of Medical and Health Science by Research (J90); Master of Nutrition and Dietetics (I49); Master of Paramedic Practitioner (J78); Master of Public Health (I62); Master of Science (Assisted Reproductive Technology (J51)

Nursing: Master of Nursing (J88)

Science: Master of Bioinformatics (I77); Master of Computer Science (I45); Master of Computing and Security by Research (I85); Master of Cyber Security (L33); Master of Environmental  Management (L86); Master of Environmental Science (J48); Master of Science by Research (I84)

West Australian Academy of Performing Arts: Master of Arts (Performing Arts) (J40)

Hạn nộp 31/07/2020
Điều kiện tóm tắt
GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học
Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học

Điều kiện chi tiết

  • Là sinh viên quốc tế, không phải là Công dân Úc, Thường trú nhân Úc hoặc Công dân New Zealand;
  • Đáp ứng ược yêu cầu đầu vào các khóa bạn chọn
  • Học tại ECU Joondalup, ECU Mount Lawley hoặc ECU South West (Bunbury) vào năm 2020;
  • Không được nhận học bổng chính phủ hoặc tài trợ ngành;
  • Điều kiện hoàn thành 1 trong những khóa học sau đây: 

A recognised English course (minimum 10 weeks)

A Study Abroad program

A University Foundation program

Secondary Schooling

Certificate, Diploma, Advanced Diploma, Associate degree at any Vocational Education and Training provider;

A completed ECU undergraduate or postgraduate degree;

An Undergraduate Degree, Graduate Certificate, Graduate Diploma or Masters Degree (that may be partially completed), having met a level of academic achievement as determined by ECU; and

An off-shore AQF award.

Học bổng khác của trường

Edith Cowan University Cấp học Điều kiện Edith Cowan University

Guaranteed Internship

Giá trị: AU$2.300

Cao đẳng

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

ECU School of Science Excellence Scholarships

Giá trị: $15.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

2020 ECC Pathway Scholarship

Giá trị: 20% all tuition fee

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

International Accommodation Scholarship 2020

Giá trị: 30% phí ăn ở

International Undergraduate Scholarship 2020

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

The University of Newcastle Úc (UoN) Cấp học Điều kiện The University of Newcastle Úc (UoN)

College of International Newcastle Scholarship

Giá trị: Upto AU$17,575

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

The University of Adelaide Cấp học Điều kiện The University of Adelaide

Family Scholarship

Giá trị: 25% học phí

Thạc sĩ

Flinders University Cấp học Điều kiện Flinders University

Scholarships available for courses in Business, Engineering, IT and Science.

Giá trị: 25% học phí năm đầu tiên

Cử nhân , Thạc sĩ

RMIT University Cấp học Điều kiện RMIT University

RMIT International School Leaver Scholarship

Giá trị: $5.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Canberra - University of Canberra (UC) Cấp học Điều kiện Canberra - University of Canberra (UC)

UNIVERSITY OF CANBERRA INTERNATIONAL HIGH ACHIEVER SCHOLARSHIP

Giá trị: 20% all tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 85% - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Học bổng khác trên thế giới

University of Turku, Germany Cấp học Điều kiện University of Turku, Germany

Scholarships for outstanding performance

Giá trị: 50%

GPA 3.0

Aston University, UK Cấp học Điều kiện Aston University, UK

Global Ambassador Scholarship

Giá trị: £3,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

York St John University, UK Cấp học Điều kiện York St John University, UK

York St John International Scholarship

Giá trị: 1000

Chứng chỉ sau đại học

Newcastle University, UK Cấp học Điều kiện Newcastle University, UK

Pathway Scholarship

Giá trị: £20,000

University of Stirling, UK Cấp học Điều kiện University of Stirling, UK

INTO University of Stirling JV Progression Scholarships

Giá trị: Up to £4,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học