Entrance Scholarship

Entrance Scholarship

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus
Tổ chức cấp học bổng Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus
Tên chương trình học bổng Entrance Scholarship
Loại học bổng 0
Bậc học Bachelor
Giá trị học bổng 65% - 75% học phí

Số lượng Không giới hạn

Có renewable hàng năm nếu GPA đạt điều kiện

Chuyên ngành
Hạn nộp
Điều kiện tóm tắt
GPA A
Tiếng anh
Điều kiện khác SAT

Điều kiện chi tiết

  • Học bổng 65%: SAT 1180
  • Học bổng 75%: SAT 1280

Học bổng khác của trường

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus

Entrance Scholarship

15% học phí

Chi tiết

Học bổng bạn có thể quan tâm

Comox Valley School District (School District No. 71)

Entrance Scholarship

$ 500

GPA 8.0 - Tiếng anh 8.0

Chi tiết

University of Fraser Valley.

British Columbia High School Entrance Scholarships

$ 5,000

Chi tiết

University of Fraser Valley.

International Regional Entrance Scholarships

$ 5,000

Chi tiết

University of Fraser Valley.

International Excellence Entrance Scholarships

$ 10,000

Chi tiết

Kingsway Academy

Học bổng đầu vào

$2,000-$5,000 CAD

70% - 75%: CAD 2,000\r\n76% - 80%: CAD 3,000\r\n81% - 90%: CAD 4,000\r\n96% trở lên: CAD 5,000

Chi tiết

Học bổng khác trên thế giới

Western Washington University

Undergraduate Direct Admission

$1,000 to $3,500

3.0 GPA = $1,500 3.6 GPA = $2,500

Chi tiết

Western Washington University

International Year( 2 Quarters)

$1,500 -$5,000

Awarded at admission

Chi tiết

University of Vermont

Undergraduate Direct Admission

$8,000 - $20,000

Award amounts vary based on university policy; renewable for 4 years if student maintains 3.0 GPA and enrolls in 12+ credits per semesters

Chi tiết

University of Vermont

Master s International Year ( 2 Semesters)

$5,000 - $10,000

Renewable for 1 year if student maintains 3.5 GPA

Chi tiết

University of Vermont

Global Gateway Program(2 Semesters)

$5,000 - $10,000

Renewable for 4 years if student maintains 3.0GPA

Chi tiết