Academic Excellence Scholarship

Entrance Scholarship

Laurentian University
Trường cấp học bổng Laurentian University
Tên chương trình học bổng Entrance Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $10,000 CAD- $15,000 CAD/năm

Điều kiện tóm tắt
GPA > 80 -89.99

Điều kiện chi tiết

GPA >= 80% - 89.9% : $10,000 CAD/năm (có thể gia hạn lên đến $40,000 CAD cho 4 năm)

GPA >= 90%: $15,000 CAD/năm (gia hạn lên đến $60,000 CAD cho 4 năm)

Thông tin chi tiết

Được renew mỗi năm nếu giữ vững kết quả – Up to $40,000/khóa

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Brock University Cấp học Điều kiện Brock University

Emerging Market Award

Giá trị: $1.000 - $4,000 CAD

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Lethbridge Cấp học Điều kiện University of Lethbridge

Giải thưởng Grade 11 Merit Awards

Giá trị: 500- 800 CAD

Cử nhân

Học bổng Board of Governors’ Relocation Scholarship

Giá trị: 500 CAD

Cử nhân

GPA 8.0

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus Cấp học Điều kiện Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus

Academic Merit +SAT based scholarship

Giá trị: 65% Học Phí

Đại học quốc tế năm 1

GPA CGPA 3.5 - 4.0 + SAT > 1280 - Tiếng Anh Đạt điều kiện đầu vào

ACT: 27+

Comox Valley School District (School District No. 71) Cấp học Điều kiện Comox Valley School District (School District No. 71)

Entrance Scholarship

Giá trị: $ 500

Trung học

GPA 8.0 - Tiếng Anh 8.0

Học bổng khác trên thế giới

Colorado State University, USA Cấp học Điều kiện Colorado State University, USA

GPA Only Scholarship

Giá trị: $32,000

Cử nhân

GPA 3.3+/4.0

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Pharmacy International Undergraduate Merit Scholarship

Giá trị: Up to $100.000

Cử nhân

GPA Dành cho sinh viên có thành tích học tập cao nhất - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Sunderland, UK Cấp học Điều kiện University of Sunderland, UK

International Scholarship 2022/23

Giá trị: £900 - £1.400

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

University of Aberdeen, UK Cấp học Điều kiện University of Aberdeen, UK

Aberdeen Global Scholarship (Undergraduate / PGDE)

Giá trị: 1000

Cử nhân

Glasgow Caledonian University, UK Cấp học Điều kiện Glasgow Caledonian University, UK

Postgraduate Ambassador Studentship

Giá trị: Lên đến £15,000

Thạc sĩ