Australia Destination Scholarship

Australia Destination Scholarship

SAE University College
Trường cấp học bổng SAE University College
Tên chương trình học bổng Australia Destination Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cao đẳng , Cử nhân , Thạc sĩ
Giá trị học bổng 15,000 AUD/năm (up to 3 năm)

Điều kiện tóm tắt
GPA 8.0

Điều kiện chi tiết

Áp dụng cho kì 09/2024, học tại Bryon campus.

Phải có Porfolio khi nộp hồ sơ.

 

Học bổng khác của trường

SAE Institute Cấp học Điều kiện SAE Institute

International Merit Scholarship (TBC)

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA > 7.0

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

Torrens University Australia Cấp học Điều kiện Torrens University Australia

Merit Business Scholarship

Giá trị: 20% Giá trị toàn khóa học

Cử nhân

RMIT University Cấp học Điều kiện RMIT University

International Cost of Living Vietnam Scholarships

Giá trị: $1.000

Dự bị đại học , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 6.5 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Sydney Cấp học Điều kiện University of Sydney

Entrance Scholarship

Giá trị: AU$ 2,500 – 5,000 – 7,500 – 10,000

Dự bị đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

The University of Adelaide Cấp học Điều kiện The University of Adelaide

Eynesbury College International Scholarship

Giá trị: 5% - 10%

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Tasmania Cấp học Điều kiện University of Tasmania

Business scholarship: Tasmanian School of Business and Economic

Giá trị: 50 - 100% học phí

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Bangor University, UK Cấp học Điều kiện Bangor University, UK

Chevening Universities Wales Vietnam Scholarship

Giá trị: Full fee waiver

Thạc sĩ

Có bằng cử nhân và ít nhất 2 năm kinh nghiệm

Ottawa Catholic School Board, Canada Cấp học Điều kiện Ottawa Catholic School Board, Canada

OCSB International Student Program Award For Communication

Giá trị: $ 600

Pickering College, Canada Cấp học Điều kiện Pickering College, Canada

GLOBAL LEADERSHIP PROGRAM SCHOLARSHIP

Giá trị: Lên đến CAD 100,000

Trung học

GPA 8.5 trở lên

UEA Newton, UK Cấp học Điều kiện UEA Newton, UK

Newton A level Scholarship

Giá trị: Up to 50% học phí

Trung học

Maastricht University, Netherlands Cấp học Điều kiện Maastricht University, Netherlands

Maastricht University Holland-High Potential scholarship

Giá trị: 29,000 Eur

Thạc sĩ

Top 20 trong số học sinh tốt nghiệp của khoa, ranking cao ở lớp