International Merit Scholarship (TBC)

International Merit Scholarship (TBC)

SAE University College
Trường cấp học bổng SAE Institute
Tên chương trình học bổng International Merit Scholarship (TBC)
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân , Thạc sĩ
Giá trị học bổng 20% học phí

Điều kiện tóm tắt
GPA > 7.0

Học bổng khác của trường

SAE University College Cấp học Điều kiện SAE University College

Australia Destination Scholarship

Giá trị: 15,000 AUD/năm (up to 3 năm)

Cao đẳng , Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 8.0

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

Southern Cross University - SCU Cấp học Điều kiện Southern Cross University - SCU

SCU International Regional Scholarship

Giá trị: $5.000 AUD

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Bond University Cấp học Điều kiện Bond University

Faculty of Health Sciences and Medicine Postgraduate Scholarship

Giá trị: 25% - 50% học phí

Thạc sĩ

GPA 3.0

Torrens University Australia Cấp học Điều kiện Torrens University Australia

Business Merit 25% Scholarship

Giá trị: 25% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA khá trở lên - Tiếng Anh IELTS 6.5 (Undergraduate) hoặc 7.0 Postgraduate)

James Cook University Cấp học Điều kiện James Cook University

International Student Merit Stipend

Giá trị: $700

Cử nhân , Thạc sĩ

Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS) Cấp học Điều kiện Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS)

Diploma to Degree Scholarship for Students from South East Asia

Giá trị: 25% all tuition fee

Cử nhân

GPA 85% - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Học bổng khác trên thế giới

Brock University, Canada Cấp học Điều kiện Brock University, Canada

Brock Scholars Award

Giá trị: Up to $16.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

The University of Edinburgh, UK Cấp học Điều kiện The University of Edinburgh, UK

Edinburgh Global Undergraduate Mathematics Scholarships

Giá trị: £5,000

Cử nhân

University College London, UK Cấp học Điều kiện University College London, UK

Great Scholarship

Giá trị: 10,000

Chứng chỉ sau đại học

Maastricht School of Management (MsM), Netherlands Cấp học Điều kiện Maastricht School of Management (MsM), Netherlands

Dean’s Development Fund

Giá trị: Up to 65% học phí

Thạc sĩ

Queen's University Belfast, UK Cấp học Điều kiện Queen's University Belfast, UK

Loyalty Scholarship

Giá trị: 20% học phí năm 1

Cử nhân , Thạc sĩ