Be Exceptional scholarships

Be Exceptional scholarships

University of York
University of York

University of York

York, England, UK

Thu hút gần 20% là sinh viên quốc tế đến từ 120 quốc gia trên toàn thế giới, đại học University of York khẳng định là một môi trường học tập thích hợp, và dễ dàng hòa nhập đối với mọi sắc tộc. Hiệp hội Sinh viên Quốc tế (ISA) của trường đã được thành lập với mục đích vì lợi ích của sinh viên quốc tế tại trường, chứng tỏ sự lớn mạnh của cộng đồng sinh viên quốc tế. ISA đưa ra lời khuyên và hỗ trợ cho sinh viên về một các vấn đề xã hội để giúp các bạn sinh viên tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau trong một môi trường đào tạo học thuật hàng đầu nước Anh.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of York
Tên chương trình học bổng Be Exceptional scholarships
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng 2.500 - 7.500

Học bổng khác của trường

University of York Cấp học Điều kiện University of York

Academic Excellence scholarships

Giá trị: £2,500 - £15,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £1,000 - £2,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

GPA 7.5 trở lên

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Edge Hill University Cấp học Điều kiện Edge Hill University

Postgraduate Excellence Scholarship

Giá trị: £3,000

Chứng chỉ sau đại học

University of Sunderland Cấp học Điều kiện University of Sunderland

International Scholarship 2022/23

Giá trị: £1.400 - £1.400

Cao đẳng , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

University Of Sussex Cấp học Điều kiện University Of Sussex

Sussex Vietnam Scholarship

Giá trị: £3,000

Thạc sĩ

Trường Trung Học St. Clare's Oxford Cấp học Điều kiện Trường Trung Học St. Clare's Oxford

St.Clare Oxford High School 100%

Giá trị: GBP 42626

Trung học

Birmingham City University Cấp học Điều kiện Birmingham City University

Postgraduate Scholarship

Giá trị: 500 - 2000

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng khác trên thế giới

The University of Newcastle Úc (UoN) , Australia Cấp học Điều kiện The University of Newcastle Úc (UoN) , Australia

College of International Newcastle Scholarship

Giá trị: Upto AU$17,575

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

Stanstead College, Canada Cấp học Điều kiện Stanstead College, Canada

Full entrance scholarship

Giá trị: 100% học phí

Trung học

GPA 8.5 trở lên

Trong thời gian học duy trì GPA trên 6.5

Drew University, USA Cấp học Điều kiện Drew University, USA

Drew Scholarship

Giá trị: $7,000

Cử nhân

GPA 3.25-3.499

Western Sydney University - Sydney Campus, Australia Cấp học Điều kiện Western Sydney University - Sydney Campus, Australia

Undergraduate International Scholarship

Giá trị: Up to $22,500AUD

Cử nhân

Eynesbury College , Australia Cấp học Điều kiện Eynesbury College , Australia

Eynesbury scholarship

Giá trị: 30% học phí

Trung học , Dự bị đại học

GPA 8.0