Be Exceptional scholarships

Be Exceptional scholarships

University of York
University of York

University of York

York, England, UK

Thu hút gần 20% là sinh viên quốc tế đến từ 120 quốc gia trên toàn thế giới, đại học University of York khẳng định là một môi trường học tập thích hợp, và dễ dàng hòa nhập đối với mọi sắc tộc. Hiệp hội Sinh viên Quốc tế (ISA) của trường đã được thành lập với mục đích vì lợi ích của sinh viên quốc tế tại trường, chứng tỏ sự lớn mạnh của cộng đồng sinh viên quốc tế. ISA đưa ra lời khuyên và hỗ trợ cho sinh viên về một các vấn đề xã hội để giúp các bạn sinh viên tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau trong một môi trường đào tạo học thuật hàng đầu nước Anh.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of York
Tên chương trình học bổng Be Exceptional scholarships
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng 2.500 - 7.500

Học bổng khác của trường

University of York Cấp học Điều kiện University of York

Academic Excellence scholarships

Giá trị: £2,500 - £15,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £1,000 - £2,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

GPA 7.5 trở lên

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Brunel University London Cấp học Điều kiện Brunel University London

Early Payment

Giá trị: 2%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Imperial College London Cấp học Điều kiện Imperial College London

International Baccalaureate Excellence Scholarships

Giá trị: 3000 GPB/ per year

Trung học

Keele University Cấp học Điều kiện Keele University

Keele International Excellence Scholarship (UG)

Giá trị: £2,500/năm

Cử nhân

BPP University Cấp học Điều kiện BPP University

Dean of BPP School of Business and Technology Scholarship

Giá trị: 100%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

St Mary’s University, Twickenham Cấp học Điều kiện St Mary’s University, Twickenham

The Stage Acting scholarships

Giá trị: Full tuition fees/3 năm học

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Arizona State University, USA Cấp học Điều kiện Arizona State University, USA

First-year undergraduate scholarship for international student

Giá trị: up to 15,500 USD/1 năm, gia hạn mỗi năm

Cử nhân

American University, USA Cấp học Điều kiện American University, USA

Academic +Talent Program

Giá trị: $15,000

Cử nhân

Brock University, Canada Cấp học Điều kiện Brock University, Canada

Emerging Market Award

Giá trị: $1.000 - $4,000 CAD

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Macquarie University - MQ, Australia Cấp học Điều kiện Macquarie University - MQ, Australia

ASEAN Partner Scholarship

Giá trị: lên đến 15.000 AUD mỗi năm

Cử nhân

Edith Cowan University, Australia Cấp học Điều kiện Edith Cowan University, Australia

Australian Alumni International Scholarship 2020

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học