ACU International Student Scholarship

ACU International Student Scholarship

Australian Catholic University (ACU)

Nếu bạn mong muốn du học chương trình đại học có chi phí rẻ tại Úc, có thể lựa chọn nhiều học xá khác nhau, hãy cân nhắc đại học ACU.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Australian Catholic University (ACU)
Tên chương trình học bổng ACU International Student Scholarship
Cấp học Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng 50% all tuition fee

Số lượng 20

Chuyên ngành

Học bổng dành cho tất cả các ngành học tại ACU

Hạn nộp Every Year
Điều kiện tóm tắt
GPA 80%
Tiếng anh 6.5 trở lên

Điều kiện chi tiết

- Là sinh viên quốc tế

- Là năm đầu tiên nhập học

- Đã có offer của trường

- Bằng cấp 3 : xét điểm 2 năm gần nhất, GPA 80% trở lên

- Bằng đại học : xét điểm 4 năm, GPA từ 80% trở lên

- Apply ACU bậc học cao hơn bậc mình từng học

- Không nhận học bổng nào khác

Học bổng khác của trường

Australian Catholic University (ACU) Cấp học Điều kiện Australian Catholic University (ACU)

ACU scholarship 2023

Giá trị: £2000/ semester - £ 5.000/year

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 7.5 - Tiếng Anh 6.5

Entrance Scholarship

Giá trị: 50%

Dự bị đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Tối thiểu 5.5 min 5.0

Mercy Scholarship

Giá trị: 100%

Cử nhân

GPA GPA of 4 on the ACU 7

Global Excellence Scholarships

Giá trị: $5.000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

Monash University Cấp học Điều kiện Monash University

Women in Engineering Scholarship

Giá trị: $5,000

Cử nhân

GPA ATAR 95.00 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

ICMS - International College of Management Cấp học Điều kiện ICMS - International College of Management

ICMS Alumni Bursary

Giá trị: 50% tuition fee

Queensland University of Technology (QUT) Cấp học Điều kiện Queensland University of Technology (QUT)

Faculty of Education International Merit Scholarship

Giá trị: 25%

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA <8.5 tất cả các môn học và trung bình môn - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

KENT Institute Australia Cấp học Điều kiện KENT Institute Australia

Kent International Student Scholarship

Giá trị: 30% học phí

Cử nhân

Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS) Cấp học Điều kiện Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS)

Vice Chancellor's International Undergraduate Scholarship

Giá trị: 100% Học phí

GPA 85%

Học bổng khác trên thế giới

University of East Anglia (UEA), UK Cấp học Điều kiện University of East Anglia (UEA), UK

Economics: Vietnam Scholarship (PG)

Giá trị: £9050

Thạc sĩ

University of West London, UK Cấp học Điều kiện University of West London, UK

International Ambassador Scholarship

Giá trị: £5,000 - £2,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Myddelton College, UK Cấp học Điều kiện Myddelton College, UK

Scholarships (Academic, sports, arts, music)

Giá trị: 10% - 25% chi phí

Bellerbys College, UK Cấp học Điều kiện Bellerbys College, UK

GCSE Pathway Scholarship

Giá trị: 40%

Trung học

GPA 3.4 - Tiếng Anh 6.0

Phỏng vấn

Confederation College, Canada Cấp học Điều kiện Confederation College, Canada

Employment

Giá trị: 2.000 CAD

Cao đẳng

GPA 3.0 - Tiếng Anh 6.5 min 6.0