Beacon’s Merit Scholarship

Beacon’s Merit Scholarship

University of Massachusetts Boston
University of Massachusetts Boston

University of Massachusetts Boston

Boston, Massachusetts , USA

University of Massachusetts Boston - còn được gọi là UMass Boston – là trường đại học nghiên cứu lớn thứ ba trong  năm trong khuôn viên thuộc hệ thống  trường University of Massachusetts.

Xem thông tin chi tiết của trường
Tổ chức cấp học bổng University of Massachusetts Boston
Tên chương trình học bổng Beacon’s Merit Scholarship
Loại học bổng Đầu vào
Bậc học Bachelor
Giá trị học bổng $4,000 -$8,000

Số lượng

Chuyên ngành
Hạn nộp Tự động xét
Điều kiện tóm tắt
GPA 3.4+
Tiếng anh

Thông tin chi tiết

  • Được gia hạn trong 4 năm với điểm GPA tối thiểu 3.0
  • Học bổng và số tiền nhận học bổng sẽ được xác định bằng đánh giá tổng thể về đơn xin nhập học bao gồm đánh giá kỹ lưỡng về mức độ nghiêm ngặt của khóa học, điểm trung học phổ thông, điểm kiểm tra tiêu chuẩn, thư giới thiệu và cam kết thể hiện với lãnh đạo, dịch vụ cộng đồng hoặc việc làm.

Học bổng khác của trường

University of Massachusetts Boston

Dean’s Scholarship

$10,000 - $14,000

GPA 3.4+

SAT: 1170/ SAT: 24

Chi tiết

University of Massachusetts Boston

Chancellor’s Scholarship

$15,000 - $25,000

GPA 3.6+

SAT: 1270/ ACT: 26

Chi tiết

Học bổng bạn có thể quan tâm

Dean College

Merit Scholarships

$5,000 - $15,000

Chi tiết

Northeastern University

Merit Scholarships

$10,000 - $28,000

$10,000 - $28,000 cho năm đầu và $5,000 - $14,000 cho những năm tiếp theo

Chi tiết

University of Massachusetts Boston

Dean’s Scholarship

$10,000 - $14,000

GPA 3.4+

SAT: 1170/ SAT: 24

Chi tiết

University of Massachusetts Boston

Chancellor’s Scholarship

$15,000 - $25,000

GPA 3.6+

SAT: 1270/ ACT: 26

Chi tiết

Colorado State University

Vietnam Student Scholarship

$4,000 - $8,000

Chi tiết

Học bổng khác trên thế giới

Fontys University of Applied Sciences

Top Talent Scholarship

€2.100

GPA 75% trở lên trong môn Toán và Vật Lý - Ielts IELTS 6.0

CV, Motivation Letter

Chi tiết

University of Dundee

Scholarship for Vietnamese student

50% học phí

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Chi tiết

Fontys University of Applied Sciences

Creative Mind Scholarship

€ 3,000

Ielts IELTS 6.0

Motivation letter, CV

Chi tiết

Fontys University of Applied Sciences

Holland Scholarship

€ 5,000

Ielts IELTS 6.0 đối với chương trình Đại học hoặc 6.5 đối với chương trình Thạc sỹ

CV, Personal Statement

Chi tiết

University of Greenwich

Scholarship for Vietnamese student

50% học phí

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Chi tiết