Nexus Scholarships

Nexus Scholarships

Western Sydney University
Western Sydney University

Western Sydney University

Sydney, NSW, Australia

Western Sydney University là trường đại học hiện đại với cơ sở hiện tại được xây vào năm 2000 trên nền tảng một bề dày lịch sử bắt đầu từ năm 1891. Trường hướng tới mục tiêu ”mang kiến thức cho cuộc sống” thông qua kết hợp hoạt động học tập với kinh nghiệm thực tiễn. Được xếp trong số 3% đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng danh giá của Times Higher Education, trường chú trọng đến tính toàn cầu, theo định hướng nghiên cứu và cam kết tạo tác động tích cực ở cấp khu vực, quốc gia và quốc tế. Trường coi trọng chất lượng học thuật xuất sắc, tính liêm chính và việc mưu cầu tri thức.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Western Sydney University - Sydney Campus
Tên chương trình học bổng Nexus Scholarships
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng lên đến $16,000

$4,000 for Semester 1 (coursework) $4,000 for Semester 2 (coursework) $8,000 for Semester 3 (research project involving a thesis of 10,000 to 15,000 words to be completed within six months) The three parts in total will amount to $16,000.

Số lượng 33

Chuyên ngành

Master of Chinese Cultural Relations (MCCR).

Điều kiện tóm tắt
GPA 5.25
Tiếng anh 6.5

Điều kiện chi tiết

  • IELTS tối thiểu 6.5 (ít nhất 6.0 mỗi band)
  • GPA tối thiểu 5.25/7
  • 2 academic references
  • Research Intent Statement

Thông tin chi tiết

Học bổng sẽ cung cấp một chi phí sinh hoạt và bao gồm tất cả hoặc một phần học phí. Số lượng tương đương của các học bổng này có sẵn cho các ứng viên trong nước và quốc tế. Các ứng dụng sẽ được xem xét dựa trên thành tích học tập trước đó và kinh nghiệm làm việc có liên quan. Học bổng (dựa trên tiến trình học tập) có thể được cung cấp để chi trả cho một hoặc nhiều hơn ba phần của khóa học 18 tháng, như sau:

  • $ 4.000 cho học kỳ 1 (khóa học)
  • 4.000 đô la cho học kỳ 2 (khóa học)
  • $ 8.000 cho Học kỳ 3 (dự án nghiên cứu liên quan đến luận án từ 10.000 đến 15.000 từ sẽ được hoàn thành trong vòng sáu tháng)

Ba phần trong tổng số sẽ lên tới 16.000 đô la.

Học bổng khác của trường

Western Sydney University - Sydney Campus Cấp học Điều kiện Western Sydney University - Sydney Campus

Vice-Chancellor's Academic Excellence Postgraduate Scholarships

Giá trị: 50% all tuition fee for 2 years

Thạc sĩ

GPA 5.95/7 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Western Sydney International Scholarships – Postgraduate

Giá trị: $5.000 - $7.000

Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Postgraduate International Scholarship

Giá trị: Up to $15,000

Chứng chỉ sau đại học

Undergraduate International Scholarship

Giá trị: Up to $22,500AUD

Cử nhân

Western Sydney International Scholarships – Undergraduate

Giá trị: $5,000 - $7,000 per year

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Dựa trên thành tích lớp 12 để xét

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

RMIT University Cấp học Điều kiện RMIT University

RMIT International School Leaver Scholarship

Giá trị: $5.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Queensland University of Technology (QUT) Cấp học Điều kiện Queensland University of Technology (QUT)

International Merit Scholarship

Giá trị: 25%

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA <8.5 tất cả các môn học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Process engineering masters by research scholarships

Giá trị: up to $15,000

Thạc sĩ

GPA 5.0/7

Bằng cử nhân

Monash University Cấp học Điều kiện Monash University

Engineering International Undergraduate Scholarship

Giá trị: $10,000

Cử nhân

GPA ATAR 94.00 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Technology Sydney UTS Cấp học Điều kiện University of Technology Sydney UTS

Postgraduate Academic Excellence Scholarship

Giá trị: $5,000 first session

Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Học bổng khác trên thế giới

Bournemouth University, UK Cấp học Điều kiện Bournemouth University, UK

Academic Excellence

Giá trị: £3,500

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 7.0

Boston Trinity Academy, USA Cấp học Điều kiện Boston Trinity Academy, USA

Vietnamese student entrance scholarship

Giá trị: 15000 USD

Trung học

University of Vermont, USA Cấp học Điều kiện University of Vermont, USA

Presidential Scholarship

Giá trị: $17,000-$20,000/ year

Cử nhân

GPA 3.0

University of Canada West, Canada Cấp học Điều kiện University of Canada West, Canada

UCW - MBA Foundation Study Grant

Giá trị: $ 6,500

Thạc sĩ

Có mẫu đơn xin hoc bổng và hoàn thành giải thưởng; Tuyên bố cá nhân; Hoàn thành chương trình MBA Foundation và chương trình cấp bằng MBA

HAN University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện HAN University of Applied Sciences, Netherlands

Orange Tulip Scholarship

Giá trị: €12.000

Cử nhân

Tiếng Anh IELTS từ 6.5, TOEFL iBT từ 90 hoặc chứng chỉ CAE/ CPE