Nexus Scholarships

Nexus Scholarships

Western Sydney University
Western Sydney University

Western Sydney University

Sydney, NSW, Australia

Western Sydney University là trường đại học hiện đại với cơ sở hiện tại được xây vào năm 2000 trên nền tảng một bề dày lịch sử bắt đầu từ năm 1891. Trường hướng tới mục tiêu ”mang kiến thức cho cuộc sống” thông qua kết hợp hoạt động học tập với kinh nghiệm thực tiễn. Được xếp trong số 3% đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng danh giá của Times Higher Education, trường chú trọng đến tính toàn cầu, theo định hướng nghiên cứu và cam kết tạo tác động tích cực ở cấp khu vực, quốc gia và quốc tế. Trường coi trọng chất lượng học thuật xuất sắc, tính liêm chính và việc mưu cầu tri thức.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Western Sydney University - Sydney Campus
Tên chương trình học bổng Nexus Scholarships
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng lên đến $16,000

$4,000 for Semester 1 (coursework) $4,000 for Semester 2 (coursework) $8,000 for Semester 3 (research project involving a thesis of 10,000 to 15,000 words to be completed within six months) The three parts in total will amount to $16,000.

Số lượng 33

Chuyên ngành

Master of Chinese Cultural Relations (MCCR).

Điều kiện tóm tắt
GPA 5.25
Tiếng anh 6.5

Điều kiện chi tiết

  • IELTS tối thiểu 6.5 (ít nhất 6.0 mỗi band)
  • GPA tối thiểu 5.25/7
  • 2 academic references
  • Research Intent Statement

Thông tin chi tiết

Học bổng sẽ cung cấp một chi phí sinh hoạt và bao gồm tất cả hoặc một phần học phí. Số lượng tương đương của các học bổng này có sẵn cho các ứng viên trong nước và quốc tế. Các ứng dụng sẽ được xem xét dựa trên thành tích học tập trước đó và kinh nghiệm làm việc có liên quan. Học bổng (dựa trên tiến trình học tập) có thể được cung cấp để chi trả cho một hoặc nhiều hơn ba phần của khóa học 18 tháng, như sau:

  • $ 4.000 cho học kỳ 1 (khóa học)
  • 4.000 đô la cho học kỳ 2 (khóa học)
  • $ 8.000 cho Học kỳ 3 (dự án nghiên cứu liên quan đến luận án từ 10.000 đến 15.000 từ sẽ được hoàn thành trong vòng sáu tháng)

Ba phần trong tổng số sẽ lên tới 16.000 đô la.

Học bổng khác của trường

Western Sydney University - Sydney Campus Cấp học Điều kiện Western Sydney University - Sydney Campus

Vice-Chancellor's Academic Excellence Postgraduate Scholarships

Giá trị: 50% all tuition fee for 2 years

Thạc sĩ

GPA 5.95/7 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Western Sydney International Scholarships – Postgraduate

Giá trị: $5.000 - $7.000

Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Postgraduate International Scholarship

Giá trị: Up to $15,000

Chứng chỉ sau đại học

Undergraduate International Scholarship

Giá trị: Up to $22,500AUD

Cử nhân

Western Sydney International Scholarships – Undergraduate

Giá trị: $5,000 - $7,000 per year

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Dựa trên thành tích lớp 12 để xét

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

Torrens University Australia Cấp học Điều kiện Torrens University Australia

Merit Business Scholarship

Giá trị: 20% Giá trị toàn khóa học

Cử nhân

The University of New South Wales - UNSW Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW

Dami Atapattu ILP Award in Anatomy UGCA1569

Giá trị: $5,000 for 1 years

Cử nhân

Applicants must be completing their ILP in Anatomy.

Edith Cowan University Cấp học Điều kiện Edith Cowan University

International Undergraduate Scholarship 2020

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học

Australian National University ANU Cấp học Điều kiện Australian National University ANU

ANU College of Law International Excellence Scholarship

Giá trị: 20.000

Chứng chỉ sau đại học

GPA 5.5/7.0 hoặc tương đương - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Curtin University Cấp học Điều kiện Curtin University

Entrance Scholarship

Giá trị: 12,5% học phí

Cao đẳng , Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

University of Leicester, UK Cấp học Điều kiện University of Leicester, UK

Vietnam Scholarship

Giá trị: £4,000

Chứng chỉ sau đại học

Queen's University Belfast, UK Cấp học Điều kiện Queen's University Belfast, UK

Queen Management Scholarship 2021

Giá trị: 3000

Thạc sĩ

GPA 8.0

MacEwan University, Canada Cấp học Điều kiện MacEwan University, Canada

Entrance Scholarship

Giá trị: $8,000

Cử nhân

GPA 85-89.99

Pace University, USA Cấp học Điều kiện Pace University, USA

The Global Pathways Westchester progression scholarship

Giá trị: $3,500–$7,000

Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

The University of Hull, UK Cấp học Điều kiện The University of Hull, UK

George W Gray International Scholarship

Giá trị: £9,000

Cử nhân , Thạc sĩ