BU Sport Scholarship

BU Sport Scholarship

Bournemouth University
Trường cấp học bổng Bournemouth University
Tên chương trình học bổng BU Sport Scholarship
Cấp học Cử nhân , Thạc sĩ
Giá trị học bổng £500 - £5,000

Số lượng 40 - 50

Hạn nộp 30/11/2019

Điều kiện chi tiết

Apply khóa full time, có khả năng diễn tả và có nguyện vọng tiếp tục phát triển thể thao cũng như học thuật

Học bổng khác của trường

Bournemouth University Cấp học Điều kiện Bournemouth University

Excutive Dean Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ

BU Music Scholarships

Giá trị: 1,150 Bảng ( major) hoặc 450 Bảng ( minor)

Cử nhân , Thạc sĩ

Executive’s Dean khoa Kinh doanh

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ

Academic Excellence

Giá trị: £3,500

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 7.0

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Nottingham Trent University Cấp học Điều kiện Nottingham Trent University

Vietnam Scholarship

Giá trị: £4,000

Thạc sĩ

Sinh viên Việt Nam đăng ký học postgraduate kỳ tháng 1/2020

University of Birmingham Cấp học Điều kiện University of Birmingham

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £3,000 - £5,000

Dự bị đại học , Dự bị thạc sĩ

GPA 8.5 trở lên

Personal Statement và Interview

University of Essex Cấp học Điều kiện University of Essex

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £1,000 - £2,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

GPA 7.5 trở lên

Brunel University London Cấp học Điều kiện Brunel University London

MBA Scholarship

Giá trị:  £6,500

Thạc sĩ

SV tham gia chương trình học MBA appliction form (bắt đầu từ 15/2/2019)

CATS College London Cấp học Điều kiện CATS College London

Entrance Scholarship

Giá trị: 20%-40% học phí

Trung học

Học bổng khác trên thế giới

Lynn University, USA Cấp học Điều kiện Lynn University, USA

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $7,000 - $17,000

Cử nhân

La Trobe University, Australia Cấp học Điều kiện La Trobe University, Australia

2020 La Trobe University 50% Vietnamese Excellence Scholarship

Giá trị: 50% all tuition fee

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 80% - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

The University of New South Wales - UNSW, Australia Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW, Australia

International Scientia Coursework Scholarship

Giá trị: Full Tuition Fee; 20,000 AUD per anum

Cử nhân , Thạc sĩ

Ryerson University, Canada Cấp học Điều kiện Ryerson University, Canada

Early bird scholarship - RUIC Pathway Scholarship

Giá trị:

Đại học quốc tế năm 1

Arizona State University, USA Cấp học Điều kiện Arizona State University, USA

ASU - USA Pathway Student

Giá trị: up to 8,500

Đại học quốc tế năm 1