BU Sport Scholarship

BU Sport Scholarship

Bournemouth University
Trường cấp học bổng Bournemouth University
Tên chương trình học bổng BU Sport Scholarship
Cấp học Cử nhân , Thạc sĩ
Giá trị học bổng £500 - £5,000

Số lượng 40 - 50

Hạn nộp 30/11/2019

Điều kiện chi tiết

Apply khóa full time, có khả năng diễn tả và có nguyện vọng tiếp tục phát triển thể thao cũng như học thuật

Học bổng khác của trường

Bournemouth University Cấp học Điều kiện Bournemouth University

Excutive Dean Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ

BU Music Scholarships

Giá trị: 1,150 Bảng ( major) hoặc 450 Bảng ( minor)

Cử nhân , Thạc sĩ

Executive’s Dean khoa Kinh doanh

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ

Academic Excellence

Giá trị: £3,500

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 7.0

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Bangor University Cấp học Điều kiện Bangor University

Country Scholarships

Giá trị: £1,000 - 5,000/năm

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng xét tự động

Cardiff Sixth Form College Cấp học Điều kiện Cardiff Sixth Form College

Học bổng 50% học phí dành cho sinh viên quốc tế của Cardiff Sixth Form College

Giá trị: 50% học phí

Trung học

University of Worcester Cấp học Điều kiện University of Worcester

International Undergraduate Scholarships

Giá trị: £1000-£3000

Cử nhân

Nottingham Trent University Cấp học Điều kiện Nottingham Trent University

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £1,000 - £2,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

GPA 7.5 trở lên

Bellerbys College Cấp học Điều kiện Bellerbys College

A-Level Scholarship

Giá trị: 70%

Trung học

Học bổng khác trên thế giới

Flinders University, Australia Cấp học Điều kiện Flinders University, Australia

Scholarships available for courses in Business, Engineering, IT and Science.

Giá trị: 25% học phí năm đầu tiên

Cử nhân , Thạc sĩ

George Mason University, USA Cấp học Điều kiện George Mason University, USA

Progression Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

GPA 3.5-4.0 hoặc 3.0-3,49

Macquarie University - MQ, Australia Cấp học Điều kiện Macquarie University - MQ, Australia

Macquarie University Alumni Scholarship

Giá trị: 10% học phí

Thạc sĩ

University of Tasmania, Australia Cấp học Điều kiện University of Tasmania, Australia

AMC Global Logistics Relocation Bursary

Giá trị: $4.000

Cử nhân

Rollins College, USA Cấp học Điều kiện Rollins College, USA

Alonzo Rollins Scholarships

Giá trị: $27,000/năm

Cử nhân

GPA >3.5