BU Sport Scholarship

BU Sport Scholarship

Bournemouth University
Trường cấp học bổng Bournemouth University
Tên chương trình học bổng BU Sport Scholarship
Cấp học Cử nhân , Thạc sĩ
Giá trị học bổng £500 - £5,000

Số lượng 40 - 50

Hạn nộp 30/11/2019

Điều kiện chi tiết

Apply khóa full time, có khả năng diễn tả và có nguyện vọng tiếp tục phát triển thể thao cũng như học thuật

Học bổng khác của trường

Bournemouth University Cấp học Điều kiện Bournemouth University

Academic Excellence Scholarship

Giá trị: £3,500

Chứng chỉ sau đại học

Creative Start Scholarship

Giá trị: 2000 - 5000

Chứng chỉ

Early Payment

Giá trị: 1500 GBP

Dự bị đại học , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Foundation Progression Bursary

Giá trị: £3,000

Dự bị đại học

PG Progression Bursary

Giá trị: £5,000

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Ashbourne College Cấp học Điều kiện Ashbourne College

International Scholarship

Giá trị: 10-100% học phí

Trung học

The London Institute of Banking & Finance Cấp học Điều kiện The London Institute of Banking & Finance

Women in Finance Scholarship

Giá trị: Up-to 1500

Cử nhân

Robert Gordon University Cấp học Điều kiện Robert Gordon University

Full-time on Campus Undergraduate

Giá trị: GBP 3,000

Cử nhân

University of the Arts, London Cấp học Điều kiện University of the Arts, London

UAL International Postgraduate £40,000

Giá trị: £40,000

Chứng chỉ sau đại học

University of Gloucestershire Cấp học Điều kiện University of Gloucestershire

International Postgraduate Scholarship

Giá trị: 7000

Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

Central Queensland University (CQUniverisity), Australia Cấp học Điều kiện Central Queensland University (CQUniverisity), Australia

The International Student Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

ANU College of Law International Merit Scholarship

Giá trị: 10.000

Chứng chỉ sau đại học

GPA 5.0/7.0 hoặc tương đương - Tiếng Anh 6.5 trở lên

University of Regina, Canada Cấp học Điều kiện University of Regina, Canada

International Entrance Scholarship

Giá trị: $3000

Cử nhân

Colorado State University, USA Cấp học Điều kiện Colorado State University, USA

Merit Scholarships for Colorado Resident

Giá trị: $4,000 - $16,000

Cử nhân

Victoria University, Australia Cấp học Điều kiện Victoria University, Australia

VU Master of Counselling Global Scholarship 2020

Giá trị: Up to $6.000

Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng