Graybeal Scholarship

Charles S. and Bertha Mast Graybeal Scholarship

James Madison University
James Madison University

James Madison University

Harrisonburg (VA), Virginia, USA

Đối với sinh viên quốc tế, Đại học James Madison University là một điểm đến thú vị, nơi lý tưởng của giáo dục với chương trình giảng dạy hàng đầu nước Mỹ, cuộc sống sinh viên trong khuôn viên phong phú và ý thức cộng đồng gắn kết mạnh mẽ - kết hợp với nhau mang đến trải nghiệm đáng có cho bạn.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng James Madison University
Tên chương trình học bổng Charles S. and Bertha Mast Graybeal Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $ 5,000

Học bổng được áp dụng cho học phí. Gửi thông tin sau đến văn phòng International Student and Scholars Services trước ngày 1 tháng 3 .

Hạn nộp Ngày 1/3
Điều kiện tóm tắt
GPA 2.8

Điều kiện chi tiết

  • Phải là Junior hoặc Senior  (kiếm được ít nhất 60 tín chỉ) vào học kỳ mùa thu của năm nhận được học bổng.
  • GPA từ 2,8 trở lên.
  • Phải là một  sinh viên tìm kiếm bằng cấp visa F-1  .
  • Phải được  ghi danh tại JMU trong ít nhất một năm học (học kỳ mùa thu và mùa xuân) trước khi học kỳ mùa thu của năm nhận được học bổng.
  • Nhu cầu tài chính dựa trên một  khó khăn tài chính bất ngờ, không có khi bạn vào JMU.

Thông tin chi tiết

Charles S. and Bertha Mast Graybeal Scholarship được tạo ra để hỗ trợ sinh viên quốc tế đủ điều kiện học tập, những người gặp phải nhu cầu tài chính bất ngờ trong việc hoàn thành bằng cấp tại JMU.

Các giấy tờ cần nộp:

  • Đơn xin học bổng Graybeal .
  • Tài liệu hỗ trợ để chứng minh khó khăn tài chính bất ngờ (ví dụ như đổi tiền, hóa đơn y tế, mất thu nhập gia đình).
  • Thư giới thiệu -  từ một người chủ, giáo sư, gia đình chủ nhà, cố vấn hoặc một người hiểu rõ bạn (không có thành viên nào trong gia đình). Bức thư cần được viết / đánh máy. Email sẽ KHÔNG được chấp nhận. Thư giới thiệu sẽ cần phải ở trong một phong bì dán kín và nộp cùng với đơn đăng ký.
  • Chỉ các bản đăng ký hoàn thành được chấp nhận. Ứng viên sẽ được thông báo về giải thưởng học bổng trước ngày 1 tháng 4.

Người nhận được học bổng cần viết hai lá thư cảm ơn: Một cho Graybeals (nhà tài trợ ban đầu của học bổng) và thư thứ hai cho International Student and Scholars Services, giải thích học bổng này đã mang lại lợi ích cho bạn như thế nào.

 

Học bổng khác của trường

James Madison University Cấp học Điều kiện James Madison University

International Year (2 Semesters)

Giá trị: $3,000 -$8,000

Đại học quốc tế năm 1

Madison Award for Academic Excellence

Giá trị: $4,000 - $10,000

Cử nhân

GPA 3.0

Dingledine-Bluestone Scholarships

Giá trị: $ 12,206

Cử nhân

GPA 3.6

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Illinois State University Cấp học Điều kiện Illinois State University

Undergraduate International Admissions Scholarship

Giá trị: up to 2,000

Cử nhân

GPA 3.0

The Knox School Cấp học Điều kiện The Knox School

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $24,000 / năm

Trung học

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

Regional Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

Aviation Institute of Maintenance Cấp học Điều kiện Aviation Institute of Maintenance

International Student Scholarship - AIM

Giá trị: $2,500

Cử nhân

Drew University Cấp học Điều kiện Drew University

Drew Scholarship in the Arts

Giá trị: $1,000 ($4,000 trong 4 năm)

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

La Trobe University, Australia Cấp học Điều kiện La Trobe University, Australia

La Trobe South East Asia Scholarship

Giá trị: 30%

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

The University of Auckland, New Zealand Cấp học Điều kiện The University of Auckland, New Zealand

Foundation Program

Giá trị: NZ$ 2,500; 5,000; 7.500

Dự bị đại học

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Wittenborg University, Netherlands Cấp học Điều kiện Wittenborg University, Netherlands

Orange Tulip Scholarship (OTS)

Giá trị: €7.500

Thạc sĩ

Tiếng Anh IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL tương đương

Không yêu cầu GMAT, MSc không yêu cầu kinh nghiệm, MBA yêu cầu kinh nghiệm min 3 năm

Southern Cross University - SCU, Australia Cấp học Điều kiện Southern Cross University - SCU, Australia

Advancement Scholarship

Giá trị: 5.000 AUD

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 7.0 trở lên - Tiếng Anh 6.0 trở lên

2019 Academic Business Scholarships

Giá trị: Lên đến $8,000 AUD

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng nhu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng nhu cầu đầu vào của môn học