Entrance Scholarship

Entrance Scholarship

Newton International College
Newton International College

Newton International College

Toronto, Ontario, Canada

Với phương châm chăm sóc giáo dục toàn diện, Newton International College luôn tập trung vào giáo dục chất lượng cao và phát triển cá nhân thông qua các phương pháp giảng dạy tùy chỉnh và cơ hội học tập đa dạng nhằm tối đa hóa tiềm năng của mỗi học sinh. Trường đã thành công giúp 100% học sinh tốt nghiệp được nhận vào các trường đại học hàng đầu nổi tiếng ở Canada và trên thế giới.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Newton International College
Tên chương trình học bổng Entrance Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 4000 CAD

Điều kiện chi tiết

Bản sao hộ chiếu

Bảng điểm 3 năm gần nhất

Application form

 

Học bổng khác của trường

Newton International College Cấp học Điều kiện Newton International College

Renewable Scholarship

Giá trị: Nhiều mức đa dạng tùy vào GPA

Trung học

GPA > 8.5

Academic Excellence Scholarship

Giá trị: Up to 100% học phí

Trung học

GPA > 8.5

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

University of Canada West Cấp học Điều kiện University of Canada West

Học bổng đầu vào dành cho sinh viên Việt Nam

Giá trị: Lên đến CAD $18,900

Cao đẳng , Cử nhân , Thạc sĩ

Tiếng Anh 7.0

Có Thư xin học bổng

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus Cấp học Điều kiện Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus

Academic Merit +SAT based scholarship

Giá trị: 65% Học Phí

Đại học quốc tế năm 1

GPA CGPA 3.5 - 4.0 + SAT > 1280 - Tiếng Anh Đạt điều kiện đầu vào

ACT: 27+

Brock University Cấp học Điều kiện Brock University

Emerging Market Award

Giá trị: $1.000 - $4,000 CAD

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Wilfrid Laurier University Cấp học Điều kiện Wilfrid Laurier University

Laurier Scholar

Giá trị: up to $40,000

Northern College Cấp học Điều kiện Northern College

Entrance Award

Giá trị: $ 500

Học bổng khác trên thế giới

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

ANU College of Business & Economics Community Engagement Award

Giá trị: 1000 USD

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 60%

American University, USA Cấp học Điều kiện American University, USA

Academic +Talent Program

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

University of Glasgow, UK Cấp học Điều kiện University of Glasgow, UK

Glasgow International College Pathway Scholarship

Giá trị: 20,000 GBP

RMIT University, Australia Cấp học Điều kiện RMIT University, Australia

RMIT International School Leaver Scholarship

Giá trị: $5.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Edith Cowan University, Australia Cấp học Điều kiện Edith Cowan University, Australia

ECU School of Science Excellence Scholarships

Giá trị: $15.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học