Renewable Scholarship

Renewable Scholarship

Newton International College
Newton International College

Newton International College

Toronto, Ontario, Canada

Với phương châm chăm sóc giáo dục toàn diện, Newton International College luôn tập trung vào giáo dục chất lượng cao và phát triển cá nhân thông qua các phương pháp giảng dạy tùy chỉnh và cơ hội học tập đa dạng nhằm tối đa hóa tiềm năng của mỗi học sinh. Trường đã thành công giúp 100% học sinh tốt nghiệp được nhận vào các trường đại học hàng đầu nổi tiếng ở Canada và trên thế giới.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Newton International College
Tên chương trình học bổng Renewable Scholarship
Loại học bổng Học bổng hàng năm
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng Nhiều mức đa dạng tùy vào GPA

Điều kiện tóm tắt
GPA > 8.5

Học bổng khác của trường

Newton International College Cấp học Điều kiện Newton International College

Academic Excellence Scholarship

Giá trị: Up to 100% học phí

Trung học

GPA > 8.5

Entrance Scholarship

Giá trị: 4000 CAD

Trung học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

ILAC Cấp học Điều kiện ILAC

Health Care Administration Diploma Scholarship

Giá trị: $10,000

Cao đẳng

Có bằng cấp liên quan hoặc kinh nghiệm làm việc tương đương trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

TIA - Toronto International Academy Cấp học Điều kiện TIA - Toronto International Academy

Graduate Scholarship

Giá trị: 1,000 - 50,000 CAD

Sau tốt nghiệp lớp 12 có điểm cao và học lực giỏi, xuất sắc

University of Lethbridge Cấp học Điều kiện University of Lethbridge

Học bổng Board of Governors’ Admission Scholarship

Giá trị: 1.000 CAD

Cử nhân

GPA 8.0

Sheridan College Cấp học Điều kiện Sheridan College

Entrance Scholarship

Giá trị: 1,000 - 3,000 CAD

GPA 8.0

University of Canada West Cấp học Điều kiện University of Canada West

UCW - Southeast Asia (SEA) Regional Grant

Giá trị: $ 18,900

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

Royal Holloway University, UK Cấp học Điều kiện Royal Holloway University, UK

Donald Davies Computer Science scholarships

Giá trị: £1,000

Đại học quốc tế năm 1

University of Bristol, UK Cấp học Điều kiện University of Bristol, UK

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £3,000 - £5,000

Dự bị đại học , Dự bị thạc sĩ

GPA 8.5 trở lên

Personal Statement và Interview

University of Sunderland, UK Cấp học Điều kiện University of Sunderland, UK

International Scholarship 2022/23

Giá trị: £1,4000 - £900

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

University of Bath, UK Cấp học Điều kiện University of Bath, UK

The Chancellor’s Scholarship

Giá trị: upto 2000 GBP

Cử nhân

The University of Edinburgh, UK Cấp học Điều kiện The University of Edinburgh, UK

Edinburgh Global Undergraduate Mathematics Scholarships

Giá trị: £5,000

Cử nhân