Academic Excellence Scholarship

Academic Excellence Scholarship

Newton International College
Newton International College

Newton International College

Toronto, Ontario, Canada

Với phương châm chăm sóc giáo dục toàn diện, Newton International College luôn tập trung vào giáo dục chất lượng cao và phát triển cá nhân thông qua các phương pháp giảng dạy tùy chỉnh và cơ hội học tập đa dạng nhằm tối đa hóa tiềm năng của mỗi học sinh. Trường đã thành công giúp 100% học sinh tốt nghiệp được nhận vào các trường đại học hàng đầu nổi tiếng ở Canada và trên thế giới.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Newton International College
Tên chương trình học bổng Academic Excellence Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng Up to 100% học phí

Điều kiện tóm tắt
GPA > 8.5

Điều kiện chi tiết

GPA > 8.5

Thành tích hoạt động ngoại khóa nổi bật

Phỏng vấn

Học bổng khác của trường

Newton International College Cấp học Điều kiện Newton International College

Renewable Scholarship

Giá trị: Nhiều mức đa dạng tùy vào GPA

Trung học

GPA > 8.5

Entrance Scholarship

Giá trị: 4000 CAD

Trung học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

University of Regina Cấp học Điều kiện University of Regina

International Undergraduate Student Welcome Award

Giá trị: $3000

ULethbridge International College Calgary Cấp học Điều kiện ULethbridge International College Calgary

Entrance Scholarship

Giá trị: 2,000

GPA 6.0 - Tiếng Anh 5.5

Application form, Interview

Algoma University Cấp học Điều kiện Algoma University

The Award of Excellence

Giá trị: 500 CAD

Cử nhân

GPA 6.0 - Tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên

Được nhận Offer khóa full-time

Pickering College Cấp học Điều kiện Pickering College

GLOBAL LEADERSHIP PROGRAM SCHOLARSHIP

Giá trị: Lên đến CAD 100,000

Trung học

GPA 8.5 trở lên

University of Manitoba Cấp học Điều kiện University of Manitoba

Học bổng Đầu Vào

Giá trị: $2,000

GPA 9.0

Học bổng khác trên thế giới

Colorado State University, USA Cấp học Điều kiện Colorado State University, USA

Cascade Scholarship

Giá trị: $6,000

Cử nhân

Lake Ridge Academy, USA Cấp học Điều kiện Lake Ridge Academy, USA

Học bổng Mùa Thu 2020 trường Lake Ridge Academy

Giá trị: 18.000 USD

Trung học

University of Gloucestershire, UK Cấp học Điều kiện University of Gloucestershire, UK

International Grant Award

Giá trị: 3000

Cử nhân

Saxion University of Applied Sciences, Netherland Cấp học Điều kiện Saxion University of Applied Sciences, Netherland

Orange Tulip Scholarship

Giá trị: 3900 Eur

Cử nhân

GPA 7.5 - Tiếng Anh 6.5

, UK Cấp học Điều kiện , UK

Academic Excellent Scholarship

Giá trị: 500 GBP

Cử nhân