Master s International Year(2 and 3 semesters)

Master s International Year(2 semesters)

University of Hartford
University of Hartford

University of Hartford

West Hartford, Connecticut, USA

Với 7 College và trường học trực thuộc, bạn sẽ có rất nhiều điều để khám phá tại University of Hartford. Bạn sẽ tìm thấy con đường của riêng mình, nhưng bạn sẽ không phải đi một mình. Tại Đại học Hartford, bạn theo đuổi niềm đam mê với nghề mơ ước của bạn trong môi trường được hỗ trợ bởi cộng đồng sinh viên và các giảng viên. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Hartford
Tên chương trình học bổng Master s International Year(2 semesters)
Cấp học Dự bị thạc sĩ
Giá trị học bổng Up to $8,000

Renewable for main course if student maintains 3.0 GPA

Điều kiện tóm tắt
GPA 2.5
Tiếng anh 5.5
Điều kiện khác Interview

Học bổng khác của trường

University of Hartford Cấp học Điều kiện University of Hartford

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $13,000 - $23,000

Cử nhân

International Pathway Program(2 semesters)

Giá trị: $8,000 - $15,000

Dự bị đại học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Elmhurst University (Elmhurst College) Cấp học Điều kiện Elmhurst University (Elmhurst College)

International Graduate Scholarship

Giá trị: $ 5,000

Thạc sĩ

George Mason University Cấp học Điều kiện George Mason University

Follow My Lead Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân , Thạc sĩ

University of Vermont Cấp học Điều kiện University of Vermont

Global Gateway Program(2 Semesters)

Giá trị: $5,000 - $10,000

Dự bị đại học

Baylor University Cấp học Điều kiện Baylor University

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $10,000 - $21,000

Cử nhân

California State University Northridge Cấp học Điều kiện California State University Northridge

University Scholarship

Giá trị: $7,500

Cử nhân

GPA 3,25

Học bổng khác trên thế giới

Glenlyon Norfolk School, Canada Cấp học Điều kiện Glenlyon Norfolk School, Canada

Học bổng Cộng đồng GNS

Giá trị: Lên đến 10.000 CAD

Trung học

GPA 8.0 - Tiếng Anh N/A

Video 90 giây thể hiện bản thân và hai thư giới thiệu (một dựa trên học thuật và một dựa trên hoạt động).

d’Overbroeck’s College, UK Cấp học Điều kiện d’Overbroeck’s College, UK

Olympiad scholarship

Giá trị: lên đến 100% học phí

Trung học

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.0

Aberystwyth University, UK Cấp học Điều kiện Aberystwyth University, UK

Departmental Scholarship

Giá trị: Up to £500 per year.

Cử nhân

BICC Birmingham International Collegiate of Canada, Canada Cấp học Điều kiện BICC Birmingham International Collegiate of Canada, Canada

Học bổng học thuật bậc Trung học 2022

Giá trị: 1.700 CAD

Trung học

GPA Từ 8.0 - Tiếng Anh Phỏng vấn trực tiếp thay cho điểm IELTS

Học sinh lớp 9 – 12

Central Queensland University (CQUniverisity), Australia Cấp học Điều kiện Central Queensland University (CQUniverisity), Australia

The International Engagement Research Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học