Giải thưởng đầu vào Post-Diploma Awards

Post-Diploma Awards

University of Lethbridge
University of Lethbridge

University of Lethbridge

Lethbridge, Alberta, Canada

Đại học University of Lethbridge hay thường được gọi tắt là uLethbridge hay uLeth nằm tại tỉnh bang Alberta, thành phố Lethbridge. Đây là một trong những trường Đại học có chất lượng đào tạo và nghiên cứu được đánh giá rất cao tại Canada.

Xem thông tin chi tiết của trường
Tổ chức cấp học bổng University of Lethbridge
Tên chương trình học bổng Post-Diploma Awards
Loại học bổng 0
Bậc học Bachelor
Giá trị học bổng 300- 2000 CAD

Số lượng N/A

Chuyên ngành
Hạn nộp 15/06
Điều kiện tóm tắt
GPA
Tiếng anh

Điều kiện chi tiết

Dành cho sinh viên lần đầu tiên vào Lethbridge và đã có bằng diploma. Trừ khi có quy định khác, điểm trung bình tích lũy tối thiểu được yêu cầu là 3,5 cho học bổng và 3.0 cho giải thưởng.

Học bổng khác của trường

University of Lethbridge

Học bổng New Transfer/ Collaborative

300- 2000 CAD

Cho các sinh viên đã hoàn thành tối thiểu 24,0 credit trong 1 chương trình post-secondary. Chương trình này phải được phép chuyển tiếp vào uLethbridge. Điểm trung bình tối thiểu có thể transfer được yêu cầu 3,5 cho học bổng và 3.0 cho giải thưởng

GPA 3.0/4.3

Chi tiết

University of Lethbridge

Giải thưởng Grade 11 Merit Awards

500- 800 CAD

Chi tiết

University of Lethbridge

Giải thưởng đầu vào High School Awards

6.000 CAD

Chi tiết

University of Lethbridge

Giải thưởng đầu vào Leadership Awards

5.000 CAD

Chi tiết

University of Lethbridge

Học bổng Board of Governors’ Relocation Scholarship

500 CAD

GPA 8.0

Chi tiết

Học bổng bạn có thể quan tâm

Algoma University

The Award of Excellence

500 CAD

Học bổng đầu vào năm nhất đại học, không được renewable

GPA 6.0 - Tiếng anh IELTS 6.0 trở lên

Được nhận Offer khóa full-time

Chi tiết

Algoma University

The Dean’s Award

1000 CAD

Học bổng đầu vào cho năm đầu tiên đại học

GPA 7.0 - Tiếng anh IELTS 6.0 trở lên

Được nhận Offer khóa full-time

Chi tiết

Algoma University

The President’s Award

2.500 CAD

Học bổng đầu vào cho năm đầu tiên đại học, không được renewable

GPA 8.0 - Tiếng anh 6.0 trở lên

Được nhận Offer khóa full-time

Chi tiết

Algoma University

The Chancellor’s Award

5000 CAD

Học bổng đầu vào năm nhất đại học được renewable tối đa 4 năm

GPA 9.0 - Tiếng anh IELTS 7.0

Được nhận Offer khóa full-time

Chi tiết

TIA - Toronto International Academy

Entrance Scholarship

$1,000 - $5,000

GPA Tối thiểu 7,5 trở lên

Thư xin học bổng, Thư giới thiệu, Phỏng vấn với trường

Chi tiết

Học bổng khác trên thế giới

Western Sydney University - Sydney Campus

Vice-Chancellor's Academic Excellence Postgraduate Scholarships

50% all tuition fee for 2 years

GPA 5.95/7 - Ielts Đáp ứng yêu cầu học bổng

Chi tiết

Queensland University of Technology (QUT)

MBA and EMBA Scholarships

$1.000 - 100%

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Ielts Đáp ứng yêu cầu học bổng

Chi tiết

Carnegie Mellon University

The CMU Australia Scholarships

$20.000 - $30.000

- 21-month master degree: $30,000 - 12-month master degree: $20,000

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Ielts Đáp ứng yêu cầu học bổng

Chi tiết

Academy of Information Technology

Creative Mind Scholarship

50% term tuition fee

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Ielts Đáp ứng yêu cầu học bổng

Chi tiết

TAFE NSW

MEMMES (Mining Electrical and Mining Mechanical Engineering Society) scholarship

up to $2,000

Chi tiết