Giải thưởng Grade 11 Merit Awards

Grade 11 Merit Awards

University of Lethbridge
University of Lethbridge

University of Lethbridge

Lethbridge, Alberta, Canada

Đại học University of Lethbridge hay thường được gọi tắt là uLethbridge hay uLeth nằm tại tỉnh bang Alberta, thành phố Lethbridge. Đây là một trong những trường Đại học có chất lượng đào tạo và nghiên cứu được đánh giá rất cao tại Canada.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Lethbridge
Tên chương trình học bổng Grade 11 Merit Awards
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng 500- 800 CAD

Số lượng 150

Chuyên ngành

Giải thưởng Grade 11 Merit Award được trao cho các học sinh nộp đơn trước ngày 30 tháng 6 trong năm Lớp 11 của họ. 150 suất sẽ được trao cho những bạn có kết quả tốt nhất

Hạn nộp 30/06 của năm lớp 11

Điều kiện chi tiết

- Không cần bài luận hay thư giới thiệu

- Giá trị  $800 (80% and higher) or $500 (75-79.9%)

Học bổng khác của trường

University of Lethbridge Cấp học Điều kiện University of Lethbridge

Giải thưởng đầu vào Post-Diploma Awards

Giá trị: 300- 2000 CAD

Cử nhân

Học bổng New Transfer/ Collaborative

Giá trị: 300- 2000 CAD

Cử nhân

GPA 3.0/4.3

Giải thưởng đầu vào High School Awards

Giá trị: 6.000 CAD

Cử nhân

Giải thưởng đầu vào Leadership Awards

Giá trị: 5.000 CAD

Cử nhân

Học bổng Board of Governors’ Relocation Scholarship

Giá trị: 500 CAD

Cử nhân

GPA 8.0

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

University of Lethbridge Cấp học Điều kiện University of Lethbridge

Giải thưởng đầu vào Leadership Awards

Giá trị: 5.000 CAD

Cử nhân

Kingsway Academy Cấp học Điều kiện Kingsway Academy

Học bổng đầu vào

Giá trị: $2,000-$5,000 CAD

Trung học

Laurentian University Cấp học Điều kiện Laurentian University

Entrance Scholarship

Giá trị: $10,000/năm

Cử nhân

GPA 80 -89.99

Luther College High School Cấp học Điều kiện Luther College High School

Entrace Scholarship

Giá trị: 1000

Trung học

Northern College Cấp học Điều kiện Northern College

International Excellence Award

Giá trị: $ 500

Chứng chỉ , Cao đẳng , Cử nhân

Dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và những đóng góp tích cực cho chương trình học .

Học bổng khác trên thế giới

Swansea University, UK Cấp học Điều kiện Swansea University, UK

School of management developing futures scholarship

Giá trị: Up to £3000

Illinois Institute of Technology, USA Cấp học Điều kiện Illinois Institute of Technology, USA

Housing scholarship

Giá trị: 4,000 USD

Thạc sĩ

The University of Queensland - UQ, Australia Cấp học Điều kiện The University of Queensland - UQ, Australia

UQ Future Students Undergraduate Scholarship for High Achievers - Vietnam

Giá trị: A$10,000/ 1 year

Cử nhân

GPA 9.0

Edith Cowan University, Australia Cấp học Điều kiện Edith Cowan University, Australia

Mount Lawley International Accommodation Scholarship

Giá trị: 30% phí chỗ ở

Cử nhân , Thạc sĩ

Keele University, UK Cấp học Điều kiện Keele University, UK

UNDERGRADUATE GLOBAL SCHOLARSHIP

Giá trị: £5,000

Cử nhân