Graduate Direct Admission

Graduate Direct Admission

DePaul University
DePaul University

DePaul University

CHICAGO, Illinois, USA

Nằm ở Chicago, Illinois, Đại học DePaul University được xếp hạng trong top 120 các trường đại học quốc gia tại Hoa Kỳ. Nổi tiếng với chương trình đa dạng và nhiều cơ hội thực tập lấy kinh nghiệm, DePaul University là trường đại học quốc gia giảng dạy tập trung vào tính cá nhân.

 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng DePaul University
Tên chương trình học bổng Graduate Direct Admission
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng $1,000 - $5,000

For Kellstadt Graduate School of Business only, award amounts based on acaemic achievement

Học bổng khác của trường

DePaul University Cấp học Điều kiện DePaul University

Master s International Year (2 Quarters)

Giá trị: $5,000 - $15,000

Dự bị thạc sĩ

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $14,000 - $23,000

Cử nhân

Global Gateway Program(3 Quarters)

Giá trị: $2,000 -$15,000

Đại học quốc tế năm 1

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

University of Vermont Cấp học Điều kiện University of Vermont

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $8,000 - $20,000

Cử nhân

Drew University Cấp học Điều kiện Drew University

Drew Scholarship

Giá trị: $7,000

Cử nhân

GPA 3.25-3.499

Washington Academy Cấp học Điều kiện Washington Academy

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $18500 / năm

Trung học

James Madison University Cấp học Điều kiện James Madison University

Graybeal Scholarship

Giá trị: $ 5,000

Cử nhân

GPA 2.8

Texas A&M University - Corpus Christi Cấp học Điều kiện Texas A&M University - Corpus Christi

International Year (2 Semesters)

Giá trị: $1,500

Đại học quốc tế năm 1

Học bổng khác trên thế giới

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands

Orange Tulip Scholarship (OTS)

Giá trị: 2500 Eur (IMC), 3000 Eur (IBS, SSE)

Thạc sĩ

CATS College, UK Cấp học Điều kiện CATS College, UK

Oxbridge Scholarship - Học bổng 100% full tuition fee và living cost

Giá trị: 100%

Trung học

Algoma University, Canada Cấp học Điều kiện Algoma University, Canada

The Dean’s Award

Giá trị: 1000 CAD

Cử nhân

GPA 7.0 - Tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên

Được nhận Offer khóa full-time

Aberystwyth University, UK Cấp học Điều kiện Aberystwyth University, UK

International Postgraduate Excellence Scholarships

Giá trị: Lên đến £8,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Western University, Canada Cấp học Điều kiện Western University, Canada

Western Internaitonal scholarship

Giá trị: $25,000

Cử nhân

GPA 90% trở lên