PG Progression Bursary

PG Progression Bursary

Bournemouth University
Trường cấp học bổng Bournemouth University
Tên chương trình học bổng PG Progression Bursary
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng £5,000

Học bổng khác của trường

Bournemouth University Cấp học Điều kiện Bournemouth University

Academic Excellence Scholarship

Giá trị: £3,500

Chứng chỉ sau đại học

Creative Start Scholarship

Giá trị: 2000 - 5000

Chứng chỉ

Early Payment

Giá trị: 1500 GBP

Dự bị đại học , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Foundation Progression Bursary

Giá trị: £3,000

Dự bị đại học

UG Progression Bursary

Giá trị: £3,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Teesside University Cấp học Điều kiện Teesside University

Global Excellence Scholarship

Giá trị: 1500-2000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

London Business School Cấp học Điều kiện London Business School

Laidlaw Women’s Leadership Fund

Giá trị: 50-100%

Thạc sĩ

University of Exeter Cấp học Điều kiện University of Exeter

Undergraduate Global Excellence Scholarships

Giá trị: £5,000-£10,000

Chứng chỉ sau đại học

The University of Hull Cấp học Điều kiện The University of Hull

GREAT Scholarship 2023

Giá trị: £10,000

Chứng chỉ sau đại học

Cấp học Điều kiện

Academic Excellent Scholarship

Giá trị: 500 GBP

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Drew University, USA Cấp học Điều kiện Drew University, USA

Drew Scholarship

Giá trị: $7,000

Cử nhân

GPA 3.25-3.499

CATS Academy Boston, USA Cấp học Điều kiện CATS Academy Boston, USA

Scholarship of Excellence

Giá trị: 100% học phí và chi phí ăn ở

Trung học

Suffolk University, USA Cấp học Điều kiện Suffolk University, USA

Automatic Merit Scholarship

Giá trị: $4,000 - $18,500

Cử nhân

Yorkville University, Canada Cấp học Điều kiện Yorkville University, Canada

Scholarship of University of Yorkville

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

GPA 6.0 - Tiếng Anh IELTS 6.0 không có kỹ năng nào dưới 5.5 hoặc TOEFL 78.0 không có kỹ năng nào dưới 18.0

Griffith University, Australia Cấp học Điều kiện Griffith University, Australia

International Student Excellence Scholarship – Postgraduate Coursework

Giá trị: 25% học phí

Thạc sĩ

GPA 3.0