Freshment Merit Aid Basics

Freshment Merit Aid Basics

American University
American University

American University

Washington, Washington D.C., USA

American University là trường Đại học được xếp hạng cao trong số các trường Đại học ở Mỹ. Tại AU sinh viên tích cực hành động, tham gia vào thế giới xung quang họ với mục đích: các nhà lãnh đạo ngày hôm nay đào tạo các nhà lãnh đạo ngày mai.

“We are a University of strivers and dreamers, of activists and artists, of scholars and servant-leaders. We realize that when we all contribute, we all succeed. We are, quite literally, one-AU”.

                                                                                                                                                            ----- President Sylvia Burwell

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng American University
Tên chương trình học bổng Freshment Merit Aid Basics
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $8,000 - $22,000

Hạn nộp Tự động xét

Điều kiện chi tiết

Các ứng viên đủ điều kiện thể hiện sự xuất sắc trong học tập và xếp hạng trong top 10%-15% sinh viên nhập học của AU.

Thông tin chi tiết

Học bổng có thể được gia hạn tối đa tám học kỳ của nghiên cứu đại học với điều kiện người nhận học bổng vẫn đăng ký học toàn thời gian, duy trì điểm trung bình tích lũy 3,2 hoặc cao hơn và hoàn thành tổng cộng 30 tín chỉ trong năm học (học kỳ mùa thu và mùa xuân).

Học bổng khác của trường

American University Cấp học Điều kiện American University

Academic +Talent Program

Giá trị: $18,000

Cử nhân

Academic +Talent Program

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

Academic +Talent Program

Giá trị: $15,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

James Madison University Cấp học Điều kiện James Madison University

International Year (2 Semesters)

Giá trị: $3,000 -$8,000

Đại học quốc tế năm 1

Arizona State University Cấp học Điều kiện Arizona State University

scholarship for transfer and graduate international student

Giá trị: up to 10,000USD/1 năm, có thể gia hạn tới 2 năm

Cử nhân , Thạc sĩ

Illinois State University Cấp học Điều kiện Illinois State University

Học bổng Pathway Progression 2

Giá trị: $5,000

Dự bị đại học

GPA 3.5

University of Arizona Cấp học Điều kiện University of Arizona

Học bổng Global Wildcat Award

Giá trị: $5,500 - $22,000

Đại học quốc tế năm 1

GPA 3.24 - 4.00

Saint Louis University (SLU) Cấp học Điều kiện Saint Louis University (SLU)

Martin Luther King Jr. Scholarship

Giá trị: $13,000 per year minimum when combined with merit

Cử nhân

GPA 3.25+

1130+ SAT / 23+ ACT / Separate application

Học bổng khác trên thế giới

TIA - Toronto International Academy, Canada Cấp học Điều kiện TIA - Toronto International Academy, Canada

Merit Scholarships

Giá trị: 1,000 - 2,000 CAD

Trung học

GPA Học lực giỏi xuất sắc

Dành cho sinh viên năm 2, phỏng vấn trực tiếp với hiệu trưởng để được xét duyệt

The University of New South Wales - UNSW, Australia Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW, Australia

UNSW International Scholarships Application

Giá trị: $5,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS), Australia Cấp học Điều kiện Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS), Australia

UTS Undergraduate Academic Excellence International Scholarship

Giá trị: 25% all tuition fee

Cử nhân

GPA 85% - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Southern Cross University - SCU, Australia Cấp học Điều kiện Southern Cross University - SCU, Australia

Dr Alan Phan Scholarship

Giá trị: 5.000 AUD

Cử nhân , Thạc sĩ

University of Glasgow, UK Cấp học Điều kiện University of Glasgow, UK

University international leadership scholarship

Giá trị: £10,000

Thạc sĩ