Computer Science and Engineering Scholarship (International Applicants)

Computer Science and Engineering Scholarship (International Applicants)

City University of London
City University of London

City University of London

London, England, UK

Đại học City University London được thành lập năm 1894 với tôn chỉ “sinh ra để phục vụ cho nhân loại”, trường đã cung cấp các khóa học xuất sắc với thế mạnh là các ngành học thuộc nhóm ngành Kinh doanh, Tài chính. Tọa lạc ngay tại trung tâm thủ đô London, gần khu thương mại sầm uất West End và trung tâm tài chính, phương tiện truyền thông, tổ chức y tế hàng đầu thế giới.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng City University of London
Tên chương trình học bổng Computer Science and Engineering Scholarship (International Applicants)
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng £2,000

Chuyên ngành

Eligible courses
MSc Advanced Mechanical Engineering
MSc Artificial Intelligence
MSc Civil Engineering Structures
MSc Computer Games Technology
MSc Construction Management
MSc Cyber Security
MSc Data Science
MSc Energy & Environmental Technology & Economics
MSc Human-Computer Interaction Design
MSc Maritime Operations & Management
MSc Maritime Safety and Security Management
MSc Project Management, Finance & Risk
MSc Renewable Energy & Power Systems Management
MSc Robotics, AI and Autonomous Systems
MSc Software Engineering with Cloud Computing
MSc Temporary Works and Construction Method Engineering
Xét duyệt trên hồ sơ, điểm và SOP

Hạn nộp 1/7

Học bổng khác của trường

City University of London Cấp học Điều kiện City University of London

Information System Master Scholarship

Giá trị: £3,500

Chứng chỉ sau đại học

City Star Scholarship

Giá trị: 25-30%

Chứng chỉ sau đại học

Bayes Business School International Scholarship

Giá trị: £5,500

Cử nhân

Bayes Business School International Scholarship

Giá trị: £ 4,875

Cử nhân

Alex McVitty Memorial Award

Giá trị: £2000

Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of Leeds Cấp học Điều kiện University of Leeds

Tetley and Lupton Scholarships 2023 for Masters by Research

Giá trị: upto 23,000

Chứng chỉ sau đại học

Keele University Cấp học Điều kiện Keele University

International Excellence Scholarship

Giá trị: up to £5,000

Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

University of South Wales Cấp học Điều kiện University of South Wales

International Office Scholarship

Giá trị: £1,500 - 2,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Swansea University Cấp học Điều kiện Swansea University

The School of Management’s Developing Futures Scholarship

Giá trị: 2000 - 3000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Anglia Ruskin University Cấp học Điều kiện Anglia Ruskin University

MBA Scholarship

Giá trị: £5,000

Dự bị thạc sĩ

Apply bậc Pre-Master’s với CRIC

Học bổng khác trên thế giới

Deakin University, Australia Cấp học Điều kiện Deakin University, Australia

Vietnam Excellence Scholarships

Giá trị: 20% học phí

Cao đẳng , Dự bị đại học

Arizona State University, USA Cấp học Điều kiện Arizona State University, USA

ASU - USA Pathway Student

Giá trị: up to 8,500

Đại học quốc tế năm 1

American University, USA Cấp học Điều kiện American University, USA

Academic +Talent Program

Giá trị: $15,000

Cử nhân

Queensland University of Technology (QUT), Australia Cấp học Điều kiện Queensland University of Technology (QUT), Australia

Creative Industries International Scholarship

Giá trị: 25%

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA < 8.5 tất cả các môn và trung bình môn - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Edith Cowan University, Australia Cấp học Điều kiện Edith Cowan University, Australia

Mount Lawley International Accommodation Scholarship

Giá trị: 30% phí chỗ ở

Cử nhân , Thạc sĩ