International Baccalaureate Excellence Scholarships

International Baccalaureate Excellence Scholarships

Imperial College London
Imperial College London

Imperial College London

London, England, UK

Đại học Imperial College London được thành lập vào năm 1907, trường là một trong những cơ sở đào tạo có chất lượng tốt nhất tại châu Âu và trên toàn thế giới. Danh tiếng của trường được biết đến về giáo dục và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và y học, đặc biệt là đối với các ứng dụng vào trong các ngành công nghiệp, thương mại và y tế.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Imperial College London
Tên chương trình học bổng International Baccalaureate Excellence Scholarships
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 3000 GPB/ per year

Chuyên ngành

Dành cho svien quốc tế trả học phí chương trình IB:

Brain Sciences

Bioengineering

Business School

Aeronautics

Chemistry

Chemical

Engineering

Clinical Sciences

Civil Engineering

Computing

Earth Science and Engineering

Immunology and Inflammation

Infectious Disease

Life Sciences

Electrical Engineering

Mechanical Engineering

Centre for Languages, Culture and Communication Design

Engineering

Mathematics

Materials

Centre for Environmental Policy

Physics

Học bổng khác của trường

Imperial College London Cấp học Điều kiện Imperial College London

Departmental Bursaries - Materials

Giá trị: £1000

Cử nhân

Ceres Scholarship

Giá trị: 5000 GPB/per year

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Liverpool John Moores University Cấp học Điều kiện Liverpool John Moores University

International Achievement Scholarship

Giá trị: 3000 GBP

Cử nhân

University of York Cấp học Điều kiện University of York

Be Exceptional scholarships

Giá trị: 2.500 - 7.500

Cử nhân

Swansea University Cấp học Điều kiện Swansea University

Postgraduate International Excellence Scholarship (South Asia)

Giá trị: Up to £4,000

Durham University Cấp học Điều kiện Durham University

Master in Business Analytics Scholarships

Giá trị: Up to £8,375

Chứng chỉ sau đại học

BPP University Cấp học Điều kiện BPP University

Main BPP University Law School Scholarships

Giá trị: 2000 - Full fee

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

ANU College of Engineering and Computer Science International Undergraduate and Postgraduate Merit Scholarship

Giá trị: 25% học phí

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Curtin University, Australia Cấp học Điều kiện Curtin University, Australia

Entrance Scholarship

Giá trị: 12,5% học phí

Cao đẳng , Cử nhân

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus, Canada Cấp học Điều kiện Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus, Canada

International Undergraduate Freshmen Scholarships

Giá trị: Up to $32,000 per year

Cử nhân

GPA A

SAT

Ryerson University, Canada Cấp học Điều kiện Ryerson University, Canada

Early bird scholarship - RUIC Pathway Scholarship

Giá trị:

Đại học quốc tế năm 1

Rotterdam University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Rotterdam University of Applied Sciences, Netherlands

Orange Knowledge Programme (OKP)

Giá trị: 100% học phí, visa, tiền đi lại và bảo hiểm

Thạc sĩ