International Baccalaureate Excellence Scholarships

International Baccalaureate Excellence Scholarships

Imperial College London
Imperial College London

Imperial College London

London, England, UK

Đại học Imperial College London được thành lập vào năm 1907, trường là một trong những cơ sở đào tạo có chất lượng tốt nhất tại châu Âu và trên toàn thế giới. Danh tiếng của trường được biết đến về giáo dục và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và y học, đặc biệt là đối với các ứng dụng vào trong các ngành công nghiệp, thương mại và y tế.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Imperial College London
Tên chương trình học bổng International Baccalaureate Excellence Scholarships
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 3000 GPB/ per year

Chuyên ngành

Dành cho svien quốc tế trả học phí chương trình IB:

Brain Sciences

Bioengineering

Business School

Aeronautics

Chemistry

Chemical

Engineering

Clinical Sciences

Civil Engineering

Computing

Earth Science and Engineering

Immunology and Inflammation

Infectious Disease

Life Sciences

Electrical Engineering

Mechanical Engineering

Centre for Languages, Culture and Communication Design

Engineering

Mathematics

Materials

Centre for Environmental Policy

Physics

Học bổng khác của trường

Imperial College London Cấp học Điều kiện Imperial College London

Departmental Bursaries - Materials

Giá trị: £1000

Cử nhân

Ceres Scholarship

Giá trị: 5000 GPB/per year

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

London South Bank University Cấp học Điều kiện London South Bank University

International Scholarships

Giá trị: £1,570

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Bournemouth University Cấp học Điều kiện Bournemouth University

Early Payment

Giá trị: 1500 GBP

Dự bị đại học , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

BPP University Cấp học Điều kiện BPP University

Main BPP University Law School Scholarships

Giá trị: 2000 - Full fee

Cử nhân

Birmingham City University Cấp học Điều kiện Birmingham City University

Undergraduate Scholarship

Giá trị: £2,000

Cử nhân

Brockenhurst College Cấp học Điều kiện Brockenhurst College

Country specific scholarships

Giá trị: 10 - 40% Học phí

Trung học

Tiếng Anh 5.0 trở lên

Học bổng khác trên thế giới

Ottawa Catholic School Board, Canada Cấp học Điều kiện Ottawa Catholic School Board, Canada

OCSB International Student Program Award For Citizenship

Giá trị: $600

Trung học , Chứng chỉ sau đại học

The University of Auckland, New Zealand Cấp học Điều kiện The University of Auckland, New Zealand

Foundation Program

Giá trị: NZ$ 2,500; 5,000; 7.500

Dự bị đại học

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Radboud University Nijmegen, Netherlands Cấp học Điều kiện Radboud University Nijmegen, Netherlands

Orange Tulip Scholarship (OTS)

Giá trị: ~7,000 - 9,000 Eur (tùy ngành)

Thạc sĩ

Saxion University of Applied Sciences, Netherland Cấp học Điều kiện Saxion University of Applied Sciences, Netherland

Orange Tulip Scholarship

Giá trị: 3900 Eur

Cử nhân

GPA 7.5 - Tiếng Anh 6.5

Illinois State University, USA Cấp học Điều kiện Illinois State University, USA

Graduate International Admission Scholarship

Giá trị: up to $10,000

Thạc sĩ

GPA 3.5