International Baccalaureate Excellence Scholarships

International Baccalaureate Excellence Scholarships

Imperial College London
Imperial College London

Imperial College London

London, England, UK

Đại học Imperial College London được thành lập vào năm 1907, trường là một trong những cơ sở đào tạo có chất lượng tốt nhất tại châu Âu và trên toàn thế giới. Danh tiếng của trường được biết đến về giáo dục và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và y học, đặc biệt là đối với các ứng dụng vào trong các ngành công nghiệp, thương mại và y tế.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Imperial College London
Tên chương trình học bổng International Baccalaureate Excellence Scholarships
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 3000 GPB/ per year

Chuyên ngành

Dành cho svien quốc tế trả học phí chương trình IB:

Brain Sciences

Bioengineering

Business School

Aeronautics

Chemistry

Chemical

Engineering

Clinical Sciences

Civil Engineering

Computing

Earth Science and Engineering

Immunology and Inflammation

Infectious Disease

Life Sciences

Electrical Engineering

Mechanical Engineering

Centre for Languages, Culture and Communication Design

Engineering

Mathematics

Materials

Centre for Environmental Policy

Physics

Học bổng khác của trường

Imperial College London Cấp học Điều kiện Imperial College London

Departmental Bursaries - Materials

Giá trị: £1000

Cử nhân

Ceres Scholarship

Giá trị: 5000 GPB/per year

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University College London Cấp học Điều kiện University College London

UCL Global Undergraduate Scholarship

Giá trị:

Cử nhân

University of the West of England Bristol (UWE Bristol) Cấp học Điều kiện University of the West of England Bristol (UWE Bristol)

International Business Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân

Aston University Cấp học Điều kiện Aston University

Global Ambassador Scholarship

Giá trị: £3,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Mander Portman Woodward (MPW) Cấp học Điều kiện Mander Portman Woodward (MPW)

Academic scholarships

Giá trị: 10% - 50% học phí

Trung học

Bellerbys College Cấp học Điều kiện Bellerbys College

GCSE Pathway Scholarship

Giá trị: 40%

Trung học

GPA 3.4 - Tiếng Anh 6.0

Phỏng vấn

Học bổng khác trên thế giới

University of Tasmania, Australia Cấp học Điều kiện University of Tasmania, Australia

ASEAN Science and Technology Undergraduate Merit Scholarship

Giá trị: 50% all tuition fee

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Dean of TSBE Merit Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 7.0

University of Manitoba (ICM), Canada Cấp học Điều kiện University of Manitoba (ICM), Canada

Entrance Scholarship

Giá trị: 3,000

GPA 6.0 - Tiếng Anh 5.5 with no band lower than 5.0

Application form, Interview, Scholarship essay

Maastricht University, Netherlands Cấp học Điều kiện Maastricht University, Netherlands

Maastricht University Holland-High Potential scholarship

Giá trị: 29,000 Eur

Thạc sĩ

Top 20 trong số học sinh tốt nghiệp của khoa, ranking cao ở lớp

Indiana Tech, USA Cấp học Điều kiện Indiana Tech, USA

Indiana Tech Presidential Scholarship

Giá trị: 100% học phí

Cử nhân

GPA 3.5