School of Business International UG Merit Scholarship

School of Business International UG Merit Scholarship

University of Leicester
University of Leicester

University of Leicester

Leicester, England, UK

Trường Đại học University of Leicester là nơi mang đến những khám phá mới và nghiên cứu mang tính đột phá. Cùng với các sinh viên Leicester liên tục cố gắng sử dụng chuyên môn học thuật trong giảng dạy để nâng cao hiểu biết về thế giới cũng như có thể mang lại cuộc sống tốt hơn. Một số nghiên cứu của Leicester cũng đã góp phần vào những tiến bộ trong khoa học, y học và kiến thức lịch sử.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Leicester
Tên chương trình học bổng School of Business International UG Merit Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng £3,000

Chuyên ngành

Business 

Học bổng khác của trường

University of Leicester Cấp học Điều kiện University of Leicester

Vietnam Scholarship

Giá trị: £4,000

Chứng chỉ sau đại học

The Lincoln Global Leaders Scholarship

Giá trị: 50%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Global Undergraduate Scholarships

Giá trị: £2,000

Chứng chỉ sau đại học

Media, Communications and Sociology International UG Merit Scholarship

Giá trị: £3,000 - £5,000

Cử nhân

Law International UG Merit Scholarship

Giá trị: £3,000 - £5,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University College Birmingham Cấp học Điều kiện University College Birmingham

SPORTING EXCELLENCE SCHOLARSHIP

Giá trị: Up to 3000-1500

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Teesside University Cấp học Điều kiện Teesside University

Global Excellence Scholarship

Giá trị: 1500-2000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Ackworth School Cấp học Điều kiện Ackworth School

Scholarship of Ackworth School

Giá trị: lên đến 100% học phí

Trung học

GPA Điểm học tập 2 năm gần nhất đạt loại Khá Giỏi trở lên - Tiếng Anh Làm bài kiểm tra Tiếng Anh đầu vào của trường

Tham gia phỏng vấn

University of Leicester Cấp học Điều kiện University of Leicester

The Lincoln Global Leaders Scholarship

Giá trị: 50%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Sheffield Hallam University Cấp học Điều kiện Sheffield Hallam University

Vice Chancellor’s Award for South East Asia

Giá trị: £3,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

HAN University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện HAN University of Applied Sciences, Netherlands

HAN Holland

Giá trị: €12.000

Cử nhân

Tiếng Anh IELTS từ 6.5, TOEFL iBT từ 90 hoặc chứng chỉ CAE/ CPE

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus, Canada Cấp học Điều kiện Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus, Canada

Academic Merit Based Scholarship

Giá trị: 30% Học Phí

Đại học quốc tế năm 1

GPA CGPA 3.5 – 4.0 - Tiếng Anh Đạt điều kiện đầu vào

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands

Holland Scholarship

Giá trị: 5000 Eur

Thạc sĩ

University of Turku, Germany Cấp học Điều kiện University of Turku, Germany

Scholarships for outstanding performance

Giá trị: 50%

GPA 3.0

Fanshawe College, Canada Cấp học Điều kiện Fanshawe College, Canada

Vietnam Language Excellence Entrance Award 2023-2024

Giá trị: $CAD 2,000

GPA 8.0+ - Tiếng Anh IELTS 7.0