Undergraduate Scholarship

Undergraduate Scholarship

Cardiff Metropolitan University
  • Top 70 các trường Đại học tại Anh Top các trường Đại học hiện đại tốt theo bảng xếp hạng REF2014
  • 6 lần liên tiếp trường đạt danh hiệu hỗ trợ sinh viên quốc tế tốt nhất ở Anh
  • 96.4% sinh viên sau khi tốt nghiệp tìm được việc làm/ học lên cao hơn ở Anh
Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Cardiff Metropolitan University
Tên chương trình học bổng Undergraduate Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng £1,200 ​

Học bổng khác của trường

Cardiff Metropolitan University Cấp học Điều kiện Cardiff Metropolitan University

Vice Chancellor Scholarship

Giá trị: £1,500

Thạc sĩ

Có bằng cấp liên quan, có kinh nghiệm

South East Asia Scholarship Award

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Ashbourne College Cấp học Điều kiện Ashbourne College

International Scholarship

Giá trị: 10-100% học phí

Trung học

University of Portsmouth Cấp học Điều kiện University of Portsmouth

Chancellors Global Academic Merit Scholarship

Giá trị: £5,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Sinh viên đăng ký học Full-time

Brooke House College Cấp học Điều kiện Brooke House College

Brooke House College England Scholarship

Giá trị: Up to 100% học phí

Trung học

GPA 7.0 - Tiếng Anh 5.0

The University of Manchester Cấp học Điều kiện The University of Manchester

Global Futures Scholarship

Giá trị: GBP 2000

Cử nhân , Thạc sĩ

Queen's University Belfast Cấp học Điều kiện Queen's University Belfast

Loyalty Scholarship

Giá trị: 20% học phí năm 1

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

Selkirk College, Canada Cấp học Điều kiện Selkirk College, Canada

Entrance Scholarship

Giá trị: 1.000

Cao đẳng , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 8.0 - Tiếng Anh Không xét

Victoria University, Australia Cấp học Điều kiện Victoria University, Australia

VU College Diploma Merit Scholarship

Giá trị: $2.000 cho học kì thứ 2

Cao đẳng

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Virginia International University, USA Cấp học Điều kiện Virginia International University, USA

Dean’s Academic Scholarship

Giá trị: $2000/năm

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 3.0/4.0

KENT Institute Australia, Australia Cấp học Điều kiện KENT Institute Australia, Australia

Kent International Student Scholarship

Giá trị: 30% học phí

Cử nhân

Humber College, Canada Cấp học Điều kiện Humber College, Canada

Học bổng đầu vào dành cho sinh viên quốc tế

Giá trị: 1000-5000 CAD

Cao đẳng , Cao đẳng nâng cao , Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA 75%

Hoạt động cộng đồng, bài luận, CV, Thư giới thiệu