International Masters Scholarship 2020

International Masters Scholarship 2020

Edith Cowan University - ECU
Edith Cowan University - ECU

Edith Cowan University - ECU

Perth, Western Australia, Australia

 

Edith Cowan University là trường đại học công lập toạ lạc ở thành phố Perth, cách trung tâm thành phố 33 phút đi xe ôtô. Trường được lấy theo tên của Edith Dircksey Cowan, người phụ nữ đầu tiên là thành viên của nghị viện Úc, một người rất quan tâm tới giáo dục và có nhiều chính sách thu hút sinh viên học sinh tới theo học. Trường có 300 ngành học, với các khóa học đa dạng về Khoa học Y tế & Sức khỏe, Kỹ thuật, Giáo dục, Nghệ thuật & Nhân văn, Kinh doanh & Luật, Điều dưỡng & Hộ sinh, Khoa học và Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Tây Úc.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Edith Cowan University
Tên chương trình học bổng International Masters Scholarship 2020
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng 20% học phí

Chuyên ngành

Các ngành áp dụng

Arts and Humanities

Master of Professional Design (J72); Master of Professional Communications (L44); Master of Design (L45)

Business and Law

Master of Project Management (L99); Master of Supply Chain & Logistics Management (I78); Master of Marketing and Innovation Management (L42); Master of Laws (Research) (I74); Master of Human Resource Management (L75); Master of Business by Research (I73)

And for offers issued after 30 August 2019: Master of Business Administration International (L94); Master of Finance and Banking (L98); Master of International Hospitality Management (L89); Master of Management Information Systems (L71); Master of Professional Accounting (L97).

Education

Master of Education (Advanced) (J89)

Engineering

Master of Engineering (I59)

Medical and Health Science

Master of Critical Care Paramedicine (J84); Master of Medical and Health Science by Research (J90); Master of Nutrition and Dietetics (I49); Master of Paramedic Practitioner (J78); Master of Public Health (I62); Master of Science (Assisted Reproductive Technology (J51)

Nursing

Master of Nursing (J88)

Science

Master of Bioinformatics (I77); Master of Computer Science (I45); Master of Computing and Security by Research (I85); Master of Cyber Security (L33); Master of Environmental  Management (L86);Master of Environmental Science (J48); Master of Science by Research (I84)

West Australian Academy of Performing Arts

Master of Arts (Performing Arts) (J40)

Hạn nộp 31/07/2020
Điều kiện tóm tắt
GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học
Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học

Điều kiện chi tiết

  • Là công dân Việt Nam
  • Học tại ECU Joondalup, ECU Mount Lawley, or ECU South West (Bunbury);
  • Học thạc sĩ lần đầu tại ECU
  • Bắt đầu học năm 2020 
  • Đáp ứng nhu cầu đầu vào cho khóa bạn chọn
  • Không được nhận học bổng chính phủ và tài trợ
  • Áp dụng cho khóa học được đề nghị sau ngày 16 tháng 7 năm 2019

Học bổng khác của trường

Edith Cowan University Cấp học Điều kiện Edith Cowan University

Guaranteed Internship

Giá trị: AU$2.300

Cao đẳng

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

ECU School of Science Excellence Scholarships

Giá trị: $15.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

2020 ECC Pathway Scholarship

Giá trị: 20% all tuition fee

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

International Accommodation Scholarship 2020

Giá trị: 30% phí ăn ở

International Undergraduate Scholarship 2020

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

University of Technology Sydney UTS Cấp học Điều kiện University of Technology Sydney UTS

Master of Professional Engineering Scholarship

Giá trị: 25%

Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

University of Tasmania Cấp học Điều kiện University of Tasmania

Health and Pharmacy Relocation Bursaries

Giá trị: $3,000- $4,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Macquarie University - MQ Cấp học Điều kiện Macquarie University - MQ

Macquarie University ASEAN Scholarship

Giá trị: 10.000 USD

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

The University of Queensland - UQ Cấp học Điều kiện The University of Queensland - UQ

Liveris Academy Undergraduate Scholarship

Giá trị: $10,000/năm

Cử nhân

Hoàn thành lớp 12

SAIBT - South Australian Institute of Business and Technology Cấp học Điều kiện SAIBT - South Australian Institute of Business and Technology

English Scholarships

Giá trị: Free 10 English weeks

Dự bị đại học

Học bổng khác trên thế giới

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands

Hanze Minerva Scholarship

Giá trị: 2500 euros

Cử nhân

Aberystwyth University, UK Cấp học Điều kiện Aberystwyth University, UK

Rashid Domingo Bursary

Giá trị: Up to £12,000

Cử nhân

Nộp đơn đăng ký cho trường

Bellerbys College, UK Cấp học Điều kiện Bellerbys College, UK

GCSE Pathway Scholarship

Giá trị: 70%

Trung học

Colorado State University, USA Cấp học Điều kiện Colorado State University, USA

Undergraduate Progression Scholarship

Giá trị: $15,000

Cử nhân

GPA 3.5

University of Brighton, UK Cấp học Điều kiện University of Brighton, UK

International Scholarship

Giá trị: £5,000

Cử nhân , Thạc sĩ