Professional Experience Scholarship

Professional Experience Scholarship

Bangor University
Bangor University

Bangor University

Bangor, Wales, UK

Đại học Bangor University là một trong những ngôi trường cổ kính và có bằng cấp uy tín nhất ở Anh Quốc. Được thành lập vào năm 1884, trường đã có những đóng góp to lớn cho nền giáo dục của quốc gia này. Với hơn 130 năm lịch sử đào tạo, trường đã đào tạo và nâng đỡ cho sinh viên quốc tế đạt được nhiều kết quả cũng như những thành tựu trong các lĩnh vực mà họ đã chọn.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Bangor University
Tên chương trình học bổng Professional Experience Scholarship
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng Lên đến £4,000

Hạn nộp 1/5/2020
Điều kiện khác ít nhất có 2 năm kinh nghiệm

Học bổng khác của trường

Bangor University Cấp học Điều kiện Bangor University

GLOBAL WALES POSTGRADUATE SCHOLARSHIP SEPTEMBER 2023

Giá trị: £10,000

Chứng chỉ sau đại học

Deans Scholarship - UG

Giá trị: £5,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Vice Chancellor Scholarship

Giá trị: £10,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Vice-Chancellor Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 70% trở lên

Scholarship for Vietnamese student

Giá trị: 50% học phí

Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University College London Cấp học Điều kiện University College London

UCL Global Masters Scholarship

Giá trị: 15000/năm đầu

Chứng chỉ sau đại học

Bangor University Cấp học Điều kiện Bangor University

GLOBAL WALES POSTGRADUATE SCHOLARSHIP SEPTEMBER 2023

Giá trị: £10,000

Chứng chỉ sau đại học

University of Buckingham Cấp học Điều kiện University of Buckingham

International Undergraduate High Achiever Scholarship

Giá trị: 2500

Cử nhân

Guildhouse School, London Cấp học Điều kiện Guildhouse School, London

Merit Scholarship

Giá trị: up to 50% tuition

Trung học

University of Leicester Cấp học Điều kiện University of Leicester

Law International UG Merit Scholarship

Giá trị: £3,000 - £5,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Radboud University Nijmegen, Netherlands Cấp học Điều kiện Radboud University Nijmegen, Netherlands

Radboud Scholarship Programme (RSP)

Giá trị: ~7,000 - 9,000 Eur (tùy ngành)

Thạc sĩ

University of Massachusetts Lowell, USA Cấp học Điều kiện University of Massachusetts Lowell, USA

Out-of-State & International Scholarships

Giá trị: $ 10,000 - $20,000

Cử nhân

GPA 3.0-3.2

Illinois State University, USA Cấp học Điều kiện Illinois State University, USA

Presidential Scholarship

Giá trị: $11000

Cử nhân

GPA 3.75

SAT 1360 or tương đương ACT

University of Massachusetts Boston, USA Cấp học Điều kiện University of Massachusetts Boston, USA

Chancellor’s Scholarship

Giá trị: $15,000 - $25,000

Cử nhân

GPA 3.6+

SAT: 1270/ ACT: 26

Texas A&M University - Corpus Christi, USA Cấp học Điều kiện Texas A&M University - Corpus Christi, USA

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $1,000 - $4,000

Cử nhân

GPA minimum GPA of 3.0