International Undergraduate Scholarship 2020

International Undergraduate Scholarship

Edith Cowan University - ECU
Edith Cowan University - ECU

Edith Cowan University - ECU

Perth, Western Australia, Australia

 

Edith Cowan University là trường đại học công lập toạ lạc ở thành phố Perth, cách trung tâm thành phố 33 phút đi xe ôtô. Trường được lấy theo tên của Edith Dircksey Cowan, người phụ nữ đầu tiên là thành viên của nghị viện Úc, một người rất quan tâm tới giáo dục và có nhiều chính sách thu hút sinh viên học sinh tới theo học. Trường có 300 ngành học, với các khóa học đa dạng về Khoa học Y tế & Sức khỏe, Kỹ thuật, Giáo dục, Nghệ thuật & Nhân văn, Kinh doanh & Luật, Điều dưỡng & Hộ sinh, Khoa học và Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Tây Úc.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Edith Cowan University
Tên chương trình học bổng International Undergraduate Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng 20% học phí

Chuyên ngành

Bằng cử nhân đại học(Trừ các ngành: Bachelor of Science (Nursing) C33; Bachelor of Science (Nursing)/Bachelor of Science (Midwifery) (Y76), Bachelor of Science (Paramedical) K89).

Hạn nộp 31/07/2020
Điều kiện tóm tắt
GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học
Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học

Điều kiện chi tiết

  • Là sinh viên quốc tế, công dân Việt Nam, không phải là công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand;
  • Dành cho sinh viên tương lai, không phải sinh viên hiện tại
  • Học tại ECU Joondalup, ECU Mount Lawley, or ECU South West (Bunbury) 
  • Không được nhận học bổng chính phủ hoặc tài trợ ngành;
  • Chưa nhận được Xác nhận Ghi danh (CoE) từ ECU trong bất kỳ khóa học nào vào trước ngày 19 tháng 7 năm 2019;
  • Bắt đầu học tại ECU vào năm 2020;
  • Đáp ứng yêu cầu đầu vào học tập của ECU cho khóa học bạn chọn;

Học bổng khác của trường

Edith Cowan University Cấp học Điều kiện Edith Cowan University

Guaranteed Internship

Giá trị: AU$2.300

Cao đẳng

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

ECU School of Science Excellence Scholarships

Giá trị: $15.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

2020 ECC Pathway Scholarship

Giá trị: 20% all tuition fee

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

International Accommodation Scholarship 2020

Giá trị: 30% phí ăn ở

South West (Bunbury) Campus International Accommodation Scholarship

Giá trị: 80% phí chỗ ở

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

Griffith University Cấp học Điều kiện Griffith University

Master of Pharmacy Scholarship

Giá trị: $30,000

Thạc sĩ

University of Tasmania Cấp học Điều kiện University of Tasmania

ASEAN Scholarship

Giá trị: 15% học phí toàn khóa học

Cử nhân , Thạc sĩ

University of Melbourne Cấp học Điều kiện University of Melbourne

Melbourne International Undergraduate Scholarship

Giá trị: Lên đến $56,000

Cử nhân

ICHM - International College of Hotel Management - ICHM Adelaide Cấp học Điều kiện ICHM - International College of Hotel Management - ICHM Adelaide

ICHM Entry ScholarshipsInternational Student Scholarships 2020

Giá trị: 10% tuition fee

Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh 7.0 min 6.5

Monash University Cấp học Điều kiện Monash University

Science International Merit Grant

Giá trị: Up to $3.000

Cử nhân

GPA ATAR 90.00 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Học bổng khác trên thế giới

University of Westminster, UK Cấp học Điều kiện University of Westminster, UK

University of Westminster GREAT Scholarships

Giá trị: £10,000

Chứng chỉ sau đại học

University College Birmingham, UK Cấp học Điều kiện University College Birmingham, UK

SPORTING EXCELLENCE SCHOLARSHIP

Giá trị: Up to 3000-1500

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

University of Canada West, Canada Cấp học Điều kiện University of Canada West, Canada

UCW - International Student Leaders Award

Giá trị: 12,000 CAD

Cử nhân

Có mẫu đơn xin hoc bổng và hoàn thành giải thưởng; Tuyên bố cá nhân

University of Worcester, UK Cấp học Điều kiện University of Worcester, UK

International Postgraduate Scholarships

Giá trị: £2000-£3000

Chứng chỉ sau đại học

University of Stirling, UK Cấp học Điều kiện University of Stirling, UK

INTO University of Stirling JV Progression Scholarships

Giá trị: Up to £4,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học