International Scholarship

International Scholarship

University of Brighton
University of Brighton

University of Brighton

Brighton, England, UK

Trường hiện có hơn 21.000 sinh viên và 2750 nhân viên đang theo học và làm việc tại 4 campus của trường tại Brighton và Eastbourne với đa dạng chuyên ngành được giảng dạy từ Y học đến Kĩ thuật, từ Tâm lý học đến Minh họa, từ Khoa học thể thao đến Văn học Anh. Đại học University of Brighton trang bị cho học sinh một cơ sở vật chất hiện đại, đạt chuẩn, cung cấp các chương trình học đi kèm với các projects, assignments cũng như các kì thực tập giúp sinh viên có cơ hội tích lũy kinh nghiệm và sự tự tin khi ứng dụng kiến thức vào tình huống thực tế.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Brighton
Tên chương trình học bổng International Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân , Thạc sĩ
Giá trị học bổng £5,000

5000

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Ulster University Cấp học Điều kiện Ulster University

Master Scholarships

Giá trị: Up to £5,400

Thạc sĩ

Sinh viên xuất sắc

Swansea University Cấp học Điều kiện Swansea University

Undergraduate International Excellence Scholarship

Giá trị: Up to £6,000

Cử nhân

University of Stirling Cấp học Điều kiện University of Stirling

The Aviva Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

Sinh viên Việt Nam đăng ký học Full-time

Brunel University London Cấp học Điều kiện Brunel University London

International Excellence Scholarship 2019/20

Giá trị: £6,000

Thạc sĩ

University of Westminster Cấp học Điều kiện University of Westminster

International Postgraduate Part Fee Scholarship

Giá trị: GBP 2000

Thạc sĩ

GPA 8.0

Học bổng khác trên thế giới

Flinders University, Australia Cấp học Điều kiện Flinders University, Australia

Diploma of Business Scholarship

Giá trị: 25% - 50% học phí

Cao đẳng

University of Vermont, USA Cấp học Điều kiện University of Vermont, USA

Global Gateway Program(2 Semesters)

Giá trị: $5,000 - $10,000

Dự bị đại học

University of Lethbridge, Canada Cấp học Điều kiện University of Lethbridge, Canada

Giải thưởng Grade 11 Merit Awards

Giá trị: 500- 800 CAD

Cử nhân

The University of Queensland - UQ, Australia Cấp học Điều kiện The University of Queensland - UQ, Australia

Vietnam Global Leaders Scholarship

Giá trị: $5,000 - $10,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Công dân Việt Nam, thường cư trú tại Việt Nam và chưa thực hiện bất kỳ nghiên cứu nào tại Úc. Những người học tiếng Anh ở Úc vẫn đủ điều kiện để nộp đơn.

Charles Sturt University (CSU), Australia Cấp học Điều kiện Charles Sturt University (CSU), Australia

Port Macquarie Accommodation Scholarship

Giá trị: 50% phí

Dự bị đại học , Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học